Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3
tel. 077 403 17 00, 077 403 17 01, 077 403 17 02
fax 077 403 17 25

http: www.komprachcice.pl
e-mail:

NIP Urzędu Gminy: 754-10-20-006
REGON Urzędu Gminy: 000543858

NIP Gminy Komprachcice: 9910471296
REGON Gminy Komprachcice: 531413082


Nr konta PKO BP S.A. I O/Opole
62 1020 3668 0000 5802 0015 7057

Godziny pracy w Urzędzie:
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków:
Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów:
Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu.
 
Kasa Urzędu Gminy czynna jest w godzinach:
Wójt Gminy – mgr Leonard Pietruszka
Sekretarz Gminy - mgr Maria Grot
Skarbnik Gminy - mgr
Łukasz Raida
Zastępca Wójta - mgr Waldemar Chmiel
Wersja XML