Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i samodzielne stanowiska

REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretarz Gminy – mgr Maria Grot
tel. 77 403 17 03, pokój Nr 104, I piętro
e-mail:

Inspektor ds. administracji – Regina Labusga
tel. 77 403 17 30, parter
e-mail:

Inspektor ds. kadr – mgr inż. Anna Krzysztoń
tel. 77 403 17 04, pokój nr 107, I piętro
e-mail:

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy – Bożena Fedorowska
tel. 77 403 17 05, pokój nr 102-103, I piętro
e-mail:

Inspektor ds. obsługi i administracji – Joanna Glombek
tel. 77 403 17 00-02, pokój nr 105, I piętro
e-mail:REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy – mgr Łukasz Raida
tel. 77 403 17 06, pokój nr 108, I piętro
e-mail:

Inspektor ds. księgowości – 
tel. 77 403 17 17, pokój nr 4, parter
e-mail: 

Inspektor ds. księgowości – mgr Małgorzata Chmielewska
tel. 77 403 17 27, pokój nr 4, parter
e-mail:

Podinspektor ds. księgowości – mgr Sandra Lazik
tel. 77 403 17 27, pokój nr 4, parter
e-mail:

Inspektor ds. księgowości - kasa – mgr Anna Wocka
tel. 77 403 17 18, pokój nr 4, parter
e-mail:

Podinspektor ds. podatków – Alicja Jendryca (od dnia 10.05.2021 r. zastępstwo pełni Pani Dorota Jobczyk)
tel. 77 403 17 14, pokój nr 2, parter
e-mail:

Podinspektor ds. podatków – Małgorzata Pawleta
tel. 77 403 17 14, pokój nr 2, parter
e-mail:

Inspektor ds. podatków – Anna Bernacka
tel. 77 403 17 14, pokój nr 2, parter
e-mail:

Inspektor ds. księgowości podatkowej –  mgr Justyna Kostuś-Wójcik
tel. 77 403 17 15, pokój nr 3, parter
e-mail:

Inspektor ds. płac – mgr Sylwia Walczak
tel. 77 403 17 16, pokój nr 4, parter
e-mail:

Podinspektor ds. księgowości i gospodarki odpadami - Roman Fedorowski
tel. 77 403 17 21, pokój nr 7 parter
e-mail:


REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, ROLNICTWA

Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Gruntami, Rolnictwa – mgr inż. Jerzy Najbar
Planowanie przestrzenne, Budownictwo
tel. 77 403 17 09, pokój nr 7, parter
e-mail:

Podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów – inż. Rafał Lauterbach
Drogi, Ulice, Place
tel. 77 403 17 10, pokój nr 1, parter
e-mail:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa – mgr inż. Sebastian Dambiec
Gospodarka nieruchomościami, Rolnictwo
tel. 77 403 17 10, pokój nr 1, parter
e-mail:

Inspektor ds. budowlanych – inż. Jacek Kosidło
Remonty, Inwestycje, Sprawy mieszkaniowe
tel. 77 403 17 19, pokój nr 7, parter
e-mail:

Inspektor ds. ochrony środowiska – mgr Regina Jurek
Ochrona środowiska, Leśnictwo, Gospodarka odpadami
tel. 77 403 17 12, pokój nr 1, parter
e-mail:

Podinspektor ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP - mgr inż. Anita Giza
tel. 77 403 17 12, pokój nr 1, parter
e-mail:


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ROZWOJU GMINY

Inspektor ds. rozwoju gminy – mgr Joanna Słodkowska-Mędrecka
Promocja gminy, Działalność gospodarcza, Projekty unijne
tel. 77 403 17 10, pokój nr 1, parter
e-mail:


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Inspektor ds. zamówień publicznych – mgr Aleksandra Chlewicka

tel. 77 403 17 12, pokój nr 1, parter
e-mail:

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – mec. Izabela Rosiek
tel. 77 403 17 11, pokój nr 2, parter
e-mail:


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH

Inspektor ds. obywatelskich – Iwona Bartos
tel. 77 403 17 11, pokój nr 2, parter
e-mail:


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH, OBRONY CYWILNEJ, ARCHIWUM

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, archiwum – mgr Elwira Cichos
tel. 77 403 17 24, pokój nr 205, II piętro
e-mail: 
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP I P.POŻ

Inspektor ds. BHP i p. poż. – mgr inż. Jan Olejnik
Godziny pracy:
w poniedziałki w godz.8.00 – 11.30,
we wtorki w godz. 7.30 – 15.30,  
w środy w godz. 7.30 – 9.20
tel. 77 403 17 22, pokój nr 207, II piętro

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI

Inspektor ds. informatyki - mgr Wojciech Pawlik
Godziny pracy:
w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00
w środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30
tel. 77 403 17 22, pokój nr 207, II piętro
e-mail:

Wersja XML