Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i samodzielne stanowiska

REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretarz Gminy – mgr Maria Grot tel. 774031703, pokój Nr 104, I piętro, e-mail:

Inspektor ds. administracji – Regina Labusga tel. 774031730, parter, e-mail:

Inspektor ds. kadr – mgr inż. Anna Krzysztoń tel. 774031704, pokój nr 107, I piętro, e-mail:

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy – Bożena Fedorowska tel. 774031705, pokój nr 102-103, I piętro, e-mail:

Inspektor ds. obsługi i administracji – Joanna Glombek tel. 774031700-02, pokój nr 105, I piętro, e-mail:


REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy – mgr Łukasz Raida tel. 77 403 17 06, pokój nr 108, I piętro, e-mail:

Inspektor ds. księgowości – mgr Małgorzata Szwiec tel. 774031717, pokój nr 4, parter, e-mail: 

Inspektor ds. księgowości – mgr Małgorzata Chmielewska tel. 774031727, pokój nr 4, parter, e-mail:

Podinspektor ds. księgowości – mgr Sandra Lazik tel. 774031727, pokój nr 4, parter, e-mail:

Inspektor ds. księgowości - kasa – mgr Anna Wocka tel. 774031718, pokój nr 4, parter, e-mail:

Podinspektor ds. podatków – Alicja Jendryca (od dnia 10.05.2021 r. zastępstwo pełni Pani Dorota Jobczyk) tel. 774031714, pokój nr 2, parter, e-mail:

Podinspektor ds. podatków – Małgorzata Pawleta tel. 774031714, pokój nr 2, parter, e-mail:

Inspektor ds. podatków – Anna Bernacka tel. 774031714, pokój nr 2, parter, e-mail:

Inspektor ds. księgowości podatkowej –  mgr Justyna Kostuś-Wójcik tel. 774031715, pokój nr 3, parter, e-mail:

Inspektor ds. płac – mgr Sylwia Walczak tel. 774031716, pokój nr 4, parter, e-mail:

Podinspektor ds. księgowości i gospodarki odpadami - Roman Fedorowski tel. 774031721, pokój nr 7 parter, e-mail:


REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, ROLNICTWA

Planowanie przestrzenne, Budownictwo
Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Gruntami, Rolnictwa – mgr inż. Jerzy Najbar tel. 774031709, pokój nr 7, parter, e-mail:

Drogi, Ulice, Place
Podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów – mgr inż. Rafał Lauterbach tel. 774031710, pokój nr 1, parter, e-mail:

Gospodarka nieruchomościami, Rolnictwo
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa – mgr inż. Sebastian Dambiec tel. 774031710, pokój nr 1, parter, e-mail:

Remonty, Inwestycje, Sprawy mieszkaniowe
Inspektor ds. budowlanych – inż. Jacek Kosidło tel. 774031719, pokój nr 7, parter, e-mail:

Ochrona środowiska, Leśnictwo, Gospodarka odpadami
Inspektor ds. ochrony środowiska – mgr Regina Jurek tel. 774031712, pokój nr 1, parter, e-mail:

Podinspektor ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP - mgr inż. Anita Giza tel. 774031712, pokój nr 1, parter, e-mail:


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Inspektor ds. zamówień publicznych – mgr Aleksandra Chlewicka 
tel. 774031712, pokój nr 1, parter, e-mail:

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – mgr Izabela Rosiek tel. 774031711, pokój nr 2, parter, e-mail:


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH

Inspektor ds. obywatelskich – Iwona Bartos tel. 774031711, pokój nr 2, parter, e-mail:


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH, OBRONY CYWILNEJ, ARCHIWUM

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, archiwum – mgr Elwira Cichos tel. 774031724, pokój nr 205, II piętro,
e-mail: 
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP I P.POŻ

Inspektor ds. BHP i p. poż. – mgr inż. Jan Olejnik tel. 774031722, pokój nr 207, II piętro
Godziny pracy:
w poniedziałki w godz.8.00 – 11.30,
we wtorki w godz. 7.30 – 15.30,  
w środy w godz. 7.30 – 9.20

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI

Inspektor ds. informatyki - mgr Wojciech Pawlik tel. 774031722, pokój nr 207, II piętro, e-mail:
Godziny pracy:
w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00
w środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30

Wersja XML