Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy

PDFStrategia Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002-2015.pdf

PDFStrategia Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025.pdf

Wersja XML