Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta (2010-2014)

Zarządzenie nr 358/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia  2014 r.
w sprawie powołania zespołu Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Ochrony Zdrowia PsychicznegoPDF358-14.pdf
 

 

Zarządzenie nr 357/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada  2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF357-14.pdf

 

Zarządzenie nr 356/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 listopada  2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF356-14.pdf

 

Zarządzenie nr 355/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 listopada  2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF355-14.pdf

 

Zarządzenie nr 354/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 listopada  2014 r.
w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF354-14.pdf

 

Zarządzenie nr 353/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 listopada  2014 r.
w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF353-14.pdf

 

Zarządzenie nr 352/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 listopada  2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2014 r.PDF352-14.pdf

 

Zarządzenie nr 351/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października  2014 r.
w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF351-14.pdf
 

 

Zarządzenie nr 350/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października  2014 r.
w sprawie: planów finansowych na 2014 rok.PDF350-14.pdf

 

Zarządzenie nr 349/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 października  2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF349-14.pdf

 

Zarządzenie nr 348/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 października  2014 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Komprachcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów na terenie Gminy Komprachcice i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Komprachcice, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.PDF348-14.pdf

 

Zarządzenie nr 347/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 października  2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF347-14.pdf

 

Zarządzenie nr 346/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 października  2014 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów na terenie Gminy Komprachcice i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Komprachcice, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.PDF346-14.pdf

 

Zarządzenie nr 345/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 października  2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF345-14.pdf
 

Zarządzenie nr 344/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 października  2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF344-14.pdf
 

Zarządzenie nr 343/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 października  2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF343-14.pdf

 

Zarządzenie nr 342/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF342-14.pdf


 

Zarządzenie nr 341/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia zdawczo - odbiorczej inwentaryzacji środków trwałych i pozostałego wyposażenia Świetlicy Terapeutycznej w DomeckuPDF341-14.pdf

 

Zarządzenie nr 340/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w  ŻerkowicachPDF340-14.pdf

 

Zarządzenie nr 339/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w Polskiej Nowej WsiPDF339-14.pdf

 

Zarządzenie nr 338/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w OchodzachPDF338-14.pdf

 

Zarządzenie nr 337/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w ChmielowicachPDF337-14.pdf

Zarządzenie nr 336/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF336-14.pdf

 

Zarządzenie nr 335/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF335-14.pdf

 

Zarządzenie nr 334/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rokPDF334-14.pdf

 

Zarządzenie nr 333/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF333-14.pdf

 

Zarządzenie nr 332/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonymPDF332-14.pdf

 

Zarządzenie nr 331/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczychPDF331-14.pdf

 

Zarządzenie nr 330/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF330-14.pdf

 

Zarządzenie nr 329/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF329-14.pdf

 

Zarządzenie nr 328/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przecwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie KomprachcicePDF328-14.pdf

 

Zarządzenie nr 327/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonymPDF327-14.pdf

 

Zarządzenie nr 326/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF326-14.pdf

 

Zarządzenie nr 325/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF325-14.pdf

 

Zarządzenie nr 324/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 sierpnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF324-14.pdf

 

Zarządzenie nr 323/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 sierpnia 2014 r.
w sprawie  upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do podejmowania całości działań wobec dłużników alimentacyjnych,w tym wydawania decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcyPDF323-14.pdf

 

Zarządzenie nr 322/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 sierpnia 2014 r.
w sprawie  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF322-14.pdf

 

Zarządzenie nr 321/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 sierpnia 2014 r.
w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoPDF321-14.pdf

 

Zarządzenie nr 320/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 sierpnia 2014 r.
w sprawie  wprowadzenia w Urzędzie Gminy Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych (opłat) za gospodarkę odpadami komunalnymiPDF320-14.pdf

 

Zarządzenie nr 319/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 sierpnia 2014 r.
w sprawie  ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznychPDF319-14.pdf

 

Zarządzenie nr 318/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 sierpnia 2014 r.
w sprawie  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF318-14.pdf

 

Zarządzenie nr 317/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lipca 2014 r.
w sprawie  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF317-14.pdf

 

Zarządzenie nr 316/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie  upoważnienia do egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPDF316-14.pdf

 

Zarządzenie nr 315/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów egzekucji opłat za odpady komunalnePDF315-14.pdf

 

Zarządzenie nr 314/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bez przetargowejPDF314-14.pdf

 

Zarządzenie nr 313/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF313-14.pdf

 

Zarządzenie nr 312/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF312-14.pdf

 

Zarządzenie nr 311/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF311-14.pdf

 

Zarządzenie nr 310/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu organizacyjnegoPDF310-14.pdf

 

Zarządzenie nr 309/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 lipca 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF309-14.pdf

 

Zarządzenie nr 308/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KomprachcicachPDF308-14.pdf

 

Zarządzenie nr 307/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF307-14.pdf

 

Zarządzenie nr 306/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowychPDF306-14.pdf

 

Zarządzenie nr 305/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2014 r.PDF305-14.pdf

 

Zarządzenie nr 304/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonymPDF304-14.pdf

 

Zarządzenie nr 303/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF303-14.pdf

 

Zarządzenie nr 302/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF302-14.pdf

 

Zarządzenie nr 301/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnychPDF301-14.pdf

 

Zarządzenie nr 300/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF300-14.pdf

 

Zarządzenie nr 299/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 maja 2014 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w KomprachcicachPDF299-14.pdf

 

Zarządzenie nr 298/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 maja 2014 r.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania dokumentu na środowisko" o numerze POIS.09.03.00-00-028/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)PDF298-14.pdf

 

Zarządzenie nr 297/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 maja 2014 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży PDF297-14.pdf

 

Zarządzenie nr 296/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 maja 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2014 r. PDF296-14.pdf

 

Zarządzenie nr 295/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 maja 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF295-14.pdf

 

Zarządzenie nr 294/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDF294-14.pdf

 

Zarządzenie nr 293/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. PDF293-140001.pdf

 

Zarządzenie nr 292/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez gminę Komprachcice PDF292-14.pdf

 

Zarządzenie nr 291/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. PDF291-14.pdf

 

Zarządzenie nr 290/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. PDF290-14.pdf

 

Zarządzenie nr 289/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym PDF289-14.pdf

 

Zarządzenie nr 288/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym PDF288-14.pdf

 

Zarządzenie nr 287/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Komprachcice, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. PDF287-14.pdf

 

Zarządzenie nr 286/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. PDF286-14.pdf

 

Zarządzenie nr 285/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. PDF285-14.pdf

 

Zarządzenie nr 284/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Komprachcice PDF284-14.pdf

 

Zarządzenie nr 283/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży PDF283-14.pdf

 

Zarządzenie nr 282/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyznaczenia obwodowj komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego PDF282-14.pdf

 

Zarządzenie nr 281/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 marca 2014 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli,dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2014 PDF281-14.pdf

 

Zarządzenie nr 280/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r PDF280-14.pdf

 

Zarządzenie nr 279/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018PDF279-14.pdf

 

Zarządzenie nr 278/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości PDF278-14.pdf

 

Zarządzenie nr 277/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 marca 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014r. PDF277-14.pdf

 

Zarządzenie nr 276/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014r. PDF276-14.pdf

 

Zarządzenie nr 275/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. PDF275-14.pdf

 

Zarządzenie nr 274/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. PDF274-14.pdf

 

Zarządzenie nr 273/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2014 PDF273-14.pdf

 

Zarządzenie nr 272/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. PDF272-14.pdf

 

Zarządzenie nr 271/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w II ustnym przetargu nieograniczonym PDF271-14.pdf

 

Zarządzenie nr 270/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach PDF270-14.pdf

 

Zarządzenie nr 269/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. PDF269-14.pdf

 

Zarządzenie nr 268/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 r. PDF268-14.pdf

 

Zarządzenie nr 267/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF267-14.pdf

 

Zarządzenie nr 266/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2014 rok PDF266-14.pdf

 

Zarządzenie nr 265/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności PDF265-14.pdf

 

Zarządzenie nr 264/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności PDF264-14.pdf

 

Zarządzenie nr 263/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności PDF263-14.pdf

 

Zarządzenie nr 262/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności PDF262-14.pdf

 

Zarządzenie nr 261/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności PDF261-14.pdf

 

Zarządzenie nr 260/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności PDF260-14.pdf

 

Zarządzenie nr 259/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Ochodzach zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności PDF259-14.pdf

 

Zarządzenie nr 258/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Komprachcicach zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności PDF258-14.pdf

 

Zarządzenie nr 257/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Chmielowicach zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności PDF257-14.pdf

 

Zarządzenie nr 256/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. PDF256-14.pdf

 

Zarządzenie nr 255/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany zasad wdrażania i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych PDF255-14.pdf

 

Zarządzenie nr 254/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 stycznia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Komprachcice PDF254-14.pdf

 

Zarządzenie nr 253/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przez gminę Komprachcice w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Progrmu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PDF253-13.pdf

 

Zarządzenie nr 252/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF252-13.pdf

 

Zarządzenie nr 251/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 r. PDF251-13.pdf PDF251-13 Zał. 1.pdf PDF251-13 Zał. 2.pdf PDF251-13 Zał. 3.pdf PDF251-13 Zał. 4.pdf PDF251-13 Zał. 5.pdf PDF251-13 Zał. 6.pdf PDF251-13 Zał. 7.pdf PDF251-13 Zał. 8.pdf PDF251-13 Zał. 9.pdf PDF251-13 Zał. 10.pdf

 

Zarządzenie nr 250/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach PDF250-13.pdf

 

Zarządzenie nr 249/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF249-13.pdf

 

Zarządzenie nr 248/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF248-13.pdf

 

Zarządzenie nr 247/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Komprachcicach PDF247-13.pdf PDF247-13 załącznik.pdf

 

Zarządzenie nr 246/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF246-13.pdf

 

Zarządzenie nr 245/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013 r. PDF245-13.pdf

 

Zarządzenie nr 244/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF244-13.pdf

 

Zarządzenie nr 243/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF243-13.pdf

 

Zarządzenie nr 242/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF242-13.pdf

 

Zarządzenie nr 241/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice PDF241-13.pdf

 

Zarządzenie nr 240/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013 rok  PDF240-13.pdf

 

Zarządzenie nr 239/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF239-13.pdf

 

Zarządzenie nr 238/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF238-13.pdf

 

Zarządzenie nr 237/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF237-13.pdf

 

Zarządzenie nr 236/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDF236-13.pdf

 

Zarządzenie nr 235/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF235-13.pdf

 

Zarządzenie nr 234/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF234-13.pdf

 

Zarządzenie nr 233/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF233-13.pdf

 

Zarządzenie nr 232/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF232-13.pdf

 

Zarządzenie nr 231/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF231-13.pdf

 

Zarządzenie nr 230/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze PDF230-13.pdf PDF230-13 załącznik.pdf

 

Zarządzenie nr 229/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży PDF229-13.pdf

 

Zarządzenie nr 228/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF228-13.pdf

 

Zarządzenie nr 227/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF227-13.pdf

 

Zarządzenie nr 226/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF226-13.pdf

 

Zarządzenie nr 225/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF225-13.pdf

 

Zarządzenie nr 224/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018 PDF224-13.pdf

 

Zarządzenie nr 223/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok  PDF223-13.pdf

 

Zarządzenie nr 222/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF222-13.pdf

 

Zarządzenie nr 221/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013 rok  PDF221-13.pdf

 

Zarządzenie nr 220/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF220-13.pdf

 

Zarządzenie nr 219/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018 PDF219-13.pdf

 

Zarządzenie nr 218/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 września 2013 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej PDF218-13.pdf

 

Zarządzenie nr 217/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF217-13.pdf

 

Zarządzenie nr 216/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF216-13.pdf

 

Zarządzenie nr 215/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF215-13.pdf

 

Zarządzenie nr 214/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 sierpnia 2013 r.
w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz gminy Komprachcice PDF214-13.pdf

 

Zarządzenie nr 213/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF213-13.pdf

 

Zarządzenie nr 212/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDF212-13.pdf

 

Zarządzenie nr 211/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF211-13.pdf

 

Zarządzenie nr 210/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice PDF210-13.pdf

 

Zarządzenie nr 209/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca 2013 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży PDF209-13.pdf

 

Zarządzenie nr 208/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. PDF208-13.pdf

 

Zarządzenie nr 207/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r. PDF207-13.pdf

 

Zarządzenie nr 206/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych PDF206-13.pdf

 

Zarządzenie nr 205/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 r.  PDF205-13.pdf

 

Zarządzenie nr 204/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013r. PDF204-13.pdf

 

Zarządzenie nr 203/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r. PDF203-13.pdf

 

Zarządzenie nr 202/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej PDF202-13.pdf

 

Zarządzenie nr 201/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 czerwca 2013r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDF201-13.pdf

 

Zarządzenie nr 200/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 7 czerwca 2013r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r. PDF200-13.pdf

 

Zarządzenie nr 199/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2013r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r. PDF199-13.pdf

 

Zarządzenie nr 198/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013r. PDF198-13.pdf

 

Zarządzenie nr 197/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 maja 2013r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013r. PDF197-13.pdf

 

Zarządzenie nr 196/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r. PDF196-13.pdf

 

Zarządzenie nr 195/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013r. PDF195-13.pdf

 

Zarządzenie nr 194/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 kwietnia 2013r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013r. PDF194-13.pdf

 

Zarządzenie nr 193/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia 2013r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym PDF193-13.pdf

 

Zarządzenie nr 192/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 kwietnia 2013r.
w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz gminy Komprachcice PDF192-13.pdf

 

Zarządzenie nr 191/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 kwietnia 2013r.
w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Komprachcice PDF191-13.pdf

 

Zarządzenie nr 190/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 marca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013r. PDF190-13.pdf

 

Zarządzenie nr 189/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r. PDF189-13.pdf

 

Zarządzenie nr 188/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 8 marca 2013r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej PDF188-13.pdf

 

Zarządzenie nr 187/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 marca 2013r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013r. PDF187-13.pdf

 

Zarządzenie nr 186/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r. PDF186-13.pdf

 

Zarządzenie nr 185/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 lutego 2013r.
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2013r. PDF185-13.pdf

 

Zarządzenie nr 184/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 5 lutego 2013r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r. PDF184-13.pdf

 

Zarządzenie nr 183/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 lutego 2013r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2013r. PDF183-13.pdf

 

Zarządzenie nr 182/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 lutego 2013r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013r. PDF182-13.pdf

 

Zarządzenie nr 181/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 lutego 2013r.
w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Komprachcice i określenia jego obowiązków PDF181-13.pdf

 

Zarządzenie nr 180/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013r. PDF180-13.pdf

 

Zarządzenie nr 179/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 stycznia 2013r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013r. PDF179-13.pdf

 

Zarządzenie nr 178/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2013r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013r. PDF178-13.pdf

 

Zarządzenie nr 177/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 sytcznia 2013r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Komprachcice PDF177-13.pdf

 

Zarządzenie nr 176/13 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 sytcznia 2013r.
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Komprachcice PDF176-13.pdf

 

Zarządzenie nr 175/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania w kasie w siedzibie Urzędu Gminy oraz materiałów i inwestycji w toku PDF175-12.pdf

 

Zarządzenie nr 174/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF174-12.pdf

 

Zarządzenie nr 173/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013r. PDF173-12.pdf

 

Zarządzenie nr 172/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF172-12.pdf

 

Zarządzenie nr 171/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości PDF171-12.pdf

 

Zarządzenie nr 170/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF170-12.pdf

 

Zarządzenie nr 169/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF169-12.pdf

 

Zarządzenie nr 168/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Komprachcicach oraz regulaminu jej działania PDF168-12.pdf

 

Zarządzenie nr 167/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF167-12.pdf

 

Zarządzenie nr 166/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2012r. PDF166-12.pdf

 

Zarządzenie nr 165/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF165-12.pdf

 

Zarządzenie nr 164/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2012r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2012 PDF164-12.pdf

 

Zarządzenie nr 163/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF163-12.pdf

 

Zarządzenie nr 162/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF162-12.pdf

 

Zarządzenie nr 161/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 listopada 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF161-12.pdf

 

Zarządzenie nr 160/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2012r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDF160-12.pdf

 

Zarządzenie nr 159/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 listopada 2012r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2012 PDF159-12.pdf

 

Zarządzenie nr 158/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF158-12.pdf

 

Zarządzenie nr 157/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF157-12.pdf

 

Zarządzenie nr 156/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF156-12.pdf

 

Zarządzenie nr 155/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 października 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF155-12.pdf

 

Zarządzenie nr 154/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF154-12.pdf

 

Zarządzenie nr 153/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 października 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF153-12.pdf

 

Zarządzenie nr 152/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2012r. PDF152-12.pdf

 

Zarządzenie nr 151/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF151-12.pdf

 

Zarządzenie nr 150/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 5 października 2012r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018 PDF150-12.pdf

 

Zarządzenie nr 149/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF149-12.pdf

 

Zarządzenie nr 148/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF148-12.pdf

 

Zarządzenie nr 147/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF147-12.pdf

 

Zarządzenie nr 146/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 września 2012r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2012r. PDF146-12.pdf

 

Zarządzenie nr 145/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2012r.
w sprawie realizacji w latach 2012-2013 projektu "Otwarte drzwi do przyszłości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 51 PDF145-12.pdf

 

Zarządzenie nr 144/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF144-12.pdf

 

Zarządzenie nr 143/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 września 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF143-12.pdf

 

Zarządzenie nr 142/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 8 września 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF142-12.pdf

 

Zarządzenie nr 141/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF141-12.pdf

 

Zarządzenie nr 140/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 sierpnia 2012r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach PDF140-12.pdf

 

Zarządzenie nr 139/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 sierpnia 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF139-12.pdf

 

Zarządzenie nr 138/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 7 sierpnia 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF138-12.pdf

 

Zarządzenie nr 137/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 sierpnia 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF137-12.pdf

 

Zarządzenie nr 136/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 sierpnia 2012r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDF136-12.pdf

 

Zarządzenie nr 135/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca 2012r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Chmielowicach PDF135-12.pdf

 

Zarządzenie nr 134/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca 2012r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochodzach PDF134-12.pdf

 

Zarządzenie nr 133/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca 2012r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi PDF133-12.pdf

 

Zarządzenie nr 132/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca 2012r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Komprachcicach PDF132-12.pdf

 

Zarządzenie nr 131/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca 2012r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi PDF131-12.pdf

 

Zarządzenie nr 130/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca 2012r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowicach PDF130-12.pdf

 

Zarządzenie nr 129/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca 2012r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku PDF129-12.pdf

 

Zarządzenie nr 128/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 lipca 2012r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników PDF128-12.pdf

 

Zarządzenie nr 127/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF127-12.pdf

 

Zarządzenie nr 126/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF126-12.pdf

 

Zarządzenie nr 125/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie PDF125-12.pdf

 

Zarządzenie nr 124/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 czerwca 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF124-12.pdf

 

Zarządzenie nr 123/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 r. PDF123-12.pdf

 

Zarządzenie nr 122/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF122-12.pdf

 

Zarządzenie nr 121/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2012r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do podziału oraz sprzedaży PDF121-12.pdf

 

Zarządzenie nr 120/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF120-12.pdf

 

Zarządzenie nr 119/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF119-12.pdf

 

Zarządzenie nr 118/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF118-12.pdf

 

Zarządzenie nr 117/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w Komprachcicach w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice PDF117-12.pdf

 

Zarządzenie nr 116/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDF116-12.pdf

 

Zarządzenie nr 115/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 r. PDF115-12.pdf

 

Zarządzenie nr 114/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu organizacyjnego PDF114-12.pdf

 

Zarządzenie nr 113/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF113-12.pdf

 

Zarządzenie nr 112/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 maja 2012r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym PDF112-12.pdf

 

Zarządzenie nr 111/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 maja 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF111-12.pdf

 

Zarządzenie nr 110/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie PDF110-12.pdf

 

Zarządzenie nr 109/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF109-12.pdf

 

Zarządzenie nr 108/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF108-12.pdf

 

Zarządzenie nr 107/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży PDF107-12.pdf

 

Zarządzenie nr 106/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie powołania Komisji do oszacowania wartości pozostałego majątku po składowisku odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Domecko PDF106-12.pdf

 

Zarządzenie nr 105/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r. PDF105-12.pdf

 

Zarzadzenie nr 104/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia 2012 r.
w sprawie procedury zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i placówekprowadzonych przez gminę Komprachcice  PDF104-12.pdf

 

Zarzadzenie nr 103/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PDF103-12.pdf

 

Zarzadzenie nr 102/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. PDF102-12.pdf

 

Zarzadzenie nr 101/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 r. PDF101-12.pdf

 

Zarządzenie nr 100/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27.03.2012 r.
w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Komprachcice. PDF100-12.pdf

 

Zarządzenie nr 99/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. PDF99-12.pdf

 

Zarządzenie nr 98/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice. PDF98-12.pdf

 

Zarządzenie nr 97/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08.03.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własnosć gminy Komprachcice.PDF97-12.pdf

 

Zarzadzenie nr 96/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07.03.2012 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 r. PDF96-12.pdf

 

Zarządzenie nr 95/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05.03.2012 r.
w sprawie przeniesień w planie budżetu Gminy na 2012 r. PDF95-12.pdf

 

Zarządzenie nr 94/12 Wojta Gminy Komprachcice z dnia 27.02.2012 r.
w sprawie przeprowadzenia etapu gminnego XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodziezy pod hasłem 20 lat Państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą , tak nas "malują".  PDF94-12.pdf

 

Zarządzenie nr 93/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27.02.2012 r.
w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. PDF93-12.pdf

 

Zarządzenie nr 92/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20.02.2012 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 r. PDF92-12.pdf

 

Zarządzenie nr 91/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07.02.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 r. PDF91-12.pdf

 

Zarządzenie nr 90/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02.02.2012 r.
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2012 . PDF90-12.pdf

 

Zarządzenie  nr 89/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02.02.2012 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 r. PDF89-12.pdf

 

Zarzadzenie nr 88/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02.02.2012 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 r. PDF88-12.pdf

 

Zarzadzenie nr 87/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30.01.2012 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 r. PDF87-12.pdf

 

Zarządzenie nr 86/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11.01.2012 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2012 r. PDF86-12.pdf

 

Zarządzenie nr 85/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r. PDF85-12.pdf

 

Zarządzenie 84/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy . PDF84-12.pdf

 

Zarządzenie nr 83/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09.01.2012r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym. PDF83-12.pdf

 

Zarządzenie nr 82/12 Wojta Gminy Komprachcice z dnia 03.01.2012 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 r.PDF82-12.pdf

 

Zarządzenie nr 81/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02.01.2012 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach. PDF81-12.pdf

 

Zarządzenie nr 80/12 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02.01.2012 r.
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Komprachcice. PDF80-12.pdf

 

Zarządzenie nr 79/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30.12.2011 r.
w sprawie układu wykonawczego gminy na 2012 r.PDF79-11.pdf PDFzałącznik nr 1.pdf PDFzałącznik nr 2.pdf PDFzałącznik nr 3.pdf PDFzałącznik nr 4.pdf PDFzałącznik nr 5.pdf PDFzałącznik nr 6.pdf PDFzałącznik nr 7.pdf PDFzałącznik nr 8.pdf PDFzałącznik nr 9.pdf

 

Zarządzenie nr 78/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. PDF78-11.pdf

 

Zarządzenie nr 77/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27.12.2011 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r. PDF77-11.pdf

 

Zarządzenie nr 76/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22.12.2011 r
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. PDF76-11.pdf

 

Zarządzenie nr 75/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22.12.2011 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KomprachcicePDF75-11.pdf

 

Zarządzenie nr 74/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie  gminy na 2011 r. PDF74-11.pdf

 

Zarządzenie nr 73/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07.12.2011 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r. PDF73-11.pdf

 

Zarządzenie nr 72/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05.12.2011 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r. PDF72-11.pdf

 

Zarządzenie nr 71/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01.12.2011 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 r.  PDF71-11.pdf

 

Zarządzenie nr 70/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29.11.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.  PDF70-11.pdf

 

Zarządzenie nr 69/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.  PDF69-11.pdf

 

Zarządzenie nr 68/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21.11.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. PDF68-11.pdf

 

Zarządzenie nr 67/11 Wojta Gminy Komprachcice z dnia 18.11.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. PDF67-11.pdf

 

Zarządzenie nr 66/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15.11.2011 r.
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2011 r.  PDF66-11.pdf

 

Zarządzenie nr 65/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10.11.2011 r.
w sprawie przeniesień w planie budżetu Gminy na 2011 r. PDF65-11.pdf

 

Zarządzenie nr 64/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09.11.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. PDF64-11.pdf

 

Zarządzenie nr 63/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.  PDF63-11.pdf

 

Zarządzenie nr 62/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18.10.2011 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.  PDF62-11.pdf

 

Zarządzenie nr 61/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12.10.2011r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II ustnym przetargu nieograniczonym.  PDF61-11.pdf

 

Zarządzenie nr 60/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12.10.2011 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.  PDF60-11.pdf

 

Zarządzenie nr 59/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 r. PDF59-11.pdf

 

Zarządzenie nr 58/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05.10.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. PDF58-11.pdf

 

Zarządzenie nr 57/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03.10.2011 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.  PDF57-11.pdf

 

Zarządzenie nr 56/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03.10.2011r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 r. PDF56-11.pdf

 

Zarządzenie nr 55/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września 2011 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r. PDF55-11.pdf

 

Zarządzenie nr 54/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września 2011r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2011 rok  PDF54-11.pdf

 

Zarządzenie nr 53/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września 2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDF53-11.pdf

 

Zarządzenie nr 52/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2011r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Komprachcice, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. PDF52-11.pdf

 

Zarządzenie nr 51/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 września 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. PDF51-11.pdf

 

Zarządzenie nr 50/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 września 2011r.
w sprawie wzoru wniosku o realizację inicjatywy lokalnej PDF50-11.pdf 

 

Zarządzenie nr 49/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 8 września 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. PDF49-11.pdf

 

Zarządzenie nr 48/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF48-11.pdf 

 

Zarządzenie nr 47/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach PDF47-11.pdf 

 

Zarządzenie nr 46/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 sierpnia 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF46-11.pdf

 

Zarządzenie nr 45/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 sierpnia 2011r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego PDF45-11.pdf

 

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF44-11.pdf

 

Zarządzenie nr 43/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach PDF43-11.pdf

 

Zarządzenie nr 42/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDF42-11.pdf

 

Zarządzenie nr 41/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 sierpnia 2011r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych PDF41-11.pdf

 

Zarządzenie nr 40/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. PDF40-11.pdf

 

Zarządzenie nr 39/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 lipca 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. PDF39-11.pdf

 

Zarządzenie nr 38/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDF38-11.pdf

 

Zarządzenie nr 37/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 5 lipca 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF37-11.pdf

 

Zarządzenie nr 36/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 lipca 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF36-11.pdf

 

Zarządzenie nr 35/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
PDF35-11.pdf

 

Zarządzenie nr 34/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników PDF34-11.pdf

 

Zarządzenie nr 33/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 czerwca 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF33-11.pdf

 

Zarządzenie nr 32/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. PDF32-11.pdf

 

Zarządzenie nr 31/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF31-11.pdf

 

Zarządzenie nr 30/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF30-11.pdf

 

Zarządzenie nr 29/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r.PDF29-11.pdf

 

Zarządzenie nr 28/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r.PDF28-11.pdf

 

Zarządzenie nr 27/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. PDF27-11.pdf

 

Zarządzenie nr 26/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2011r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011r.PDF26-11.pdf

 

Zarządzenie nr 25/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2011r.
w sprawie przeniesień w planie budżetu gminy na 2011r.PDF25-11.pdf

 

Zarządzenie nr 24/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie przeniesień w planie budżetu gminy na 2011r.PDF24-11.pdf

 

Zarządzenie nr 23/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 kwietnia 2011r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do podziału i sprzedaży PDF23-11.pdf

 

Zarządzenie nr 22/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 kwietnia 2011r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży PDF22-11.pdf

 

Zarządzenie nr 21/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. PDF21-11.pdf

 

Zarządzenie nr 20/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 kwietnia 2011r.
w sprawie procedury zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez gminę Komprachcice  PDF20-11.pdf

 

Zarządzenie nr 19/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 kwietnia 2011r.
w sprawie zasad uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy w części dotyczącej odprowadzania lub oczyszczania ścieków i dostarczania wody  PDF19-11.pdf

 

Zarządzenie nr 18/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 kwietnia 2011r.
w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego "Młodzież recytuje poezję" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Komprachcice  PDF18-11.pdf

 

Zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 PDF17-11.pdf

 

Zarządzenie nr 16/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011r.PDF16-11.pdf

 

Zarządzenie nr 15/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.PDF15-11.pdf

 

Zarządzenie nr 14/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF14-11.pdf

 

Zarządzenie nr 13/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.PDF13-11.pdf

 

Zarządzenie nr 12/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. PDF12-11.pdf

 

Zarządzenie nr 11/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF11-11.pdf

 

Zarządzenie nr 10/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 lutego 2011r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. PDF10-11.pdf

 

Zarządzenie nr 9/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lutego 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. PDF9-11.pdf

 

Zarządzenie nr 8/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 lutego 2011r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011r. PDF8-11.pdf

 

Zarządzenie nr 7/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 lutego 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania PDF7-11.pdf

 

Zarządzenie nr 6/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 lutego 2011r.
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2011 PDF6-11.pdf  PDF6-11 załączniki.pdf

 

Zarządzenie nr 5/11 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 stycznia 2011r.
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Komprachcice PDF5-11.pdf

 

Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 grudnia 2010r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011r. PDF4-10 treść zarządzenia.pdf  PDF4-10 zał. 1.pdf  PDF4-10 zał. 2.pdf  PDF4-10 zał. 3.pdf  PDF4-10 zał. 4.pdf  PDF4-10 zał. 5.pdf  PDF4-10 zał. 6.pdf  PDF4-10 zał. 7.pdf  PDF4-10 zał. 8.pdf  PDF4-10 zał. 9.pdf  PDF4-10 zał. 10.pdf

 

Zarządzenie nr 3/10 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie przeniesień w planie budżetu gminy na 2010r. PDF3-10.pdf

 

Zarządzenie nr 2/10 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2010r. PDF2-10.pdf

 

Zarządzenie nr 1/10 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r. PDF1-10.pdf

 

Wersja XML