Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2001

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 

Rok 2001

 

 

 

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

XIX/152/2001
26.02.2001

zatwierdzenia Planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Komprachcice na rok 2001

Nr 35, poz. 224
z dnia 9.05.2001 r.

XIX/153/2001
26.02.2001

uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001

Nr 35, poz. 225
z dnia 9.05.2001 r.

XIX/158/2001
26.02.2001

zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso

Nr 34, poz. 196
z dnia 8.05.2001 r.

XIX/160/2001
26.02.2001

warunków przyjęcia ścieków sanitarnych z Gminy Komprachcice do systemu kanalizacji Miasta Opola

Nr 48, poz. 349
z dnia 11.06.2001 r.
(Porozumienie)

XXI/171/2001
28.06.2001

nadania nazwy nowej ulicy w Chmielowicach

 

XXI/173/2001
28.06.2001

wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy miejscowości

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1772
z dnia 28.12.2001 r.

XXII/176/2001
27.08.2001

zmian w Statucie Gminy Komprachcice

Nr 87, poz. 713
z dnia 28.09.2001 r.

XXIV/199/2001
23.10.2001

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Komprachcicach

Nr 113, poz. 959
z dnia 29.11.2001 r.

XXIV/203/2001
23.10.2001

zmiany nazwy ulicy w miejscowości Ochodze

Nr 108, poz. 894
z dnia 19.11.2001 r.

XXV/204/2001
12.11.2001

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo, Domecko, Ochodze, Polska nowa Wieś, Wawelno

Nr 127, poz. 1391
z dnia 21.12.2001 r.

Wyrok WSA w Opolu
Nr 50, poz. 876
z dnia 10.07.2009 r.

XXVI/210/2001
29.11.2001

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Nr 121, poz. 1136
z dnia 14.12.2001 r.

XXVI/211/2001
29.11.2001

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Nr 123, poz. 1311
z dnia 17.12.2001 r.

XXVI/212/2001
29.11.2001

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2001 r.- przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2002 na obszarze Gminy Komprachcice

Nr 121, poz. 1137
z dnia 14.12.2001 r.

XXVI/213/2001
29.11.2001

ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru podatku, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Nr 121, poz. 1138
z dnia 14.12.2001 r.

XXVI/214/2001
29.11.2001

wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Nr 121, poz. 1139
z dnia 14.12.2001

XXVI/215/2001
29.11.2001

opłat targowych na terenie gminy Komprachcice

Nr 121, poz. 1140
z dnia 14.12.2001 r.

 

XXVII/218/2001
20.12.2001

ustalenia liczy punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,%% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i określenia warunków sprzedaży tych napojów

Nr 6 poz. 123
z dnia 24.01.2002 r.

 

XXVII/225/2001
20.12.2001

zmian w uchwale nr XVIII/148/2000 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2000 r.

Nr 3, poz. 43
z dnia 16.01.2002 r.

 

Wersja XML