Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 118053 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

DOCZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc

 

Zawiadomienia o wyniku postępowania:

DOCZawiadomienie o wynikach postępowania - wybór częściowy 12.07.2013.doc

DOCZawiadomienie o wynikach postępowania - wybór częściowy 17.07.2013.doc

DOCInformacja o unieważnieniu postępowania - wybór częściowy 24.07.2013.doc

 

 

Wersja XML