Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymui
PDFDeklaracja.pdf
 

WNIOSEK o zawarcie umowy na dostawę wody
PDFWNIOSEK o zawarcie umowy na dostawę wody.pdf
 

WNIOSEK o rozwiązanie umowy na dostawę wody
PDFWniosek o rozwiązanie umowy na wodę.pdf
 

WNIOSEK o zawarcie umowy na odbiór ścieków
PDFWniosek o zawarcie umowy na odbiór ścieków.pdf
 

WNIOSEK o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
PDFWniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.pdf
 

Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
PDFZamówienie dodatkowych usług.pdf
 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń 2019 roku

 

Wersja XML