Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne informacje

KOMUNIKAT

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komprachcice informuje, że w dniu 12.06.2020 zakład będzie nieczynny.

___________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

ZGKiM Komprachcice informuje, że od dnia 01.06.2020 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). będzie czynny w pełnym zakresie.
poniedziałki od 13.00. do 17.00
środy od 13.00. do 17.00
piątki od 7.00 do 13.00
pierwsza i trzecia sobota miesiąca od 11.00. do 13.00

___________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

 

W celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem koronawirusem podczas spisywania stanów wodomierzy, ZGKiM Komprachcice zwraca się z prośbą do mieszkańców sołectw Opole - Chmielowice, Opole Żerkowice, Domecko, Pucnik, Chróścina, Żelazna, Nowa Jamka, Lipowa, Ciepielowice o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie pod numer 774 646 234 wew. 12, 774 646 258 lub elektronicznie poprzez stronę internetową: zgkimkomprachcice.pl do dnia 15.06.2020r,.

___________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach informuje, że od dnia 04.05.2020 pojedyncze wejścia do Zakładu będą możliwe tylko z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w maseczce i rękawiczkach jednorazowych. Przed wejściem należy skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk.
Prosimy tylko i wyłącznie o wizyty konieczne. Pozostałe sprawy można załatwić telefonicznie ( 774 646 234 lub 774 646 258), korespondencyjnie, mailowo (zgkim@zgkim.komprachcice.pl) lub po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem zakładu.

 

Godziny pracy Zakładu pozostają bez zmian tj. poniedziałek - piątek od 7.00 - 15.00. Prosimy o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń mając na uwadze obowiązujący stan epidemii i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.

 

____________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

ZGKiM Komprachcice informuje, że od dnia 04.05.2020r. kasa zakładu będzie czynna.


Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poprzez wyposażenie się rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę ochronną.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

ZGKiM Komprachcice informuje, że od dnia 06.04.2020r. kasa zakładu będzie nieczynna do odwołania

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

ZGKiM Komprachcice informuje, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne od dnia 16.03.2020 PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) będzie nieczynny do odwołania.

___________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

ZGKiM Komprachcice informuje, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne pomieszczenia biurowe oraz inne obiekty będą niedostępne dla klientów do odwołania.
Wszystkie formalności można załatwić telefonicznie lub mailowo.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Zmiana cennika za wywóz nieczystości płynnych od 02.03.2020

PDFZARZĄDZENIE NR 1_2020.pdf

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Rozstrzygnięcie dotyczące zapytania ofertowego dotyczącego sukcesywnej dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020

 

PDFZawiadomienie.pdf
PDFProtokół.pdf
PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf
PDFWybór oferty.pdf
PDFInformacja o spełnieniu warunków.pdf
PDFStreszczenie oferty.pdf
PDFWniosek.pdf

 

_______________________________________________________________________________________________________________

ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK-u

PSZOK przyjmuje odpady w poniedziałki i środy w godzinach od 13.00 do 17.00 i piątki od godz. 7.00-13.00 oraz w każdą I i III sobotę miesiąca w godz. od 11.00 do 13.00, oprócz świąt, oraz dni ustawowo wolnych

_________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

Od dnia 01.06.2019 stan wodomierza można podawać poprzez stronę internetową zgkimkomprachcice.pl

___________________________________________________________________________________________________________________

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR V.19.2019 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 24 stycznia 2019 r.

od miesiąca lutego.2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 18,70 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 37,40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

_________________________________________________________

 

 

Twardość wody
335 mg/dm³ CaCO3

_______________________________________________________________________________________

Cmentarz komunalny w Dziekaństwie


Informacje dotyczące Cmentarza znajdują się pod adresem:

http://cmentarz.komprachcice.netgis.pl/frontend/cemetery/

 

________________________________________________________________________________________________________________

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Samodzielny referent ds. księgowości, magazynu i kasjer


Szczegóły w załączniku

PDFNabór na wolne stanowisko pracy.pdf

Informacja o kandydatach którzy zgłosili się do naboru

PDFInformacja o kandydatach.pdf

Informacja o wynikach naboru

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Od dnia 01.11.2015 czynności związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, oraz przyłączy kanalizacyjnych w granicach do pierwszej studni kanalizacyjnej od strony sieci (lub granicy nieruchomości) i przepompowni przydomowej (wraz z tą przepompownią) będą realizowane bezpośrednio przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.

___________________________________________________________________________________________________________________

Awarie należy zgłaszać pod numerami telefonów:


⇒ 774 742 107, 774 435 660 w dni powszednie w godz. 7.00 - 15.00 - Dział Sieci Kanalizacyjnej
⇒ 994 lub 774 435 549 po godzinie 15.00 oraz w dni wolne i święta - Pogotowie

      

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę dokonywać tylko na numer konta podany na blankiecie opłat lub w kasie ZGKiM Komprachcice.

Wpłaty na inne konto (konto opłat za wodę, poprzednie konto wpłat za odpady - Remondius) nie będą honorowane

 

 

 

 

 

Wersja XML