Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

nowa podstrona, dodana 2011-06-03
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
ul. Ks. B. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice
tel./fax (077) 4647 305
tel. (077) 4646196
NIP 991-004-06-85
REGON 004501740
e-mail: kontakt@gops.komprachcice.pl
 
Godziny pracy Ośrodka
w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Waldemar Chmiel
 
Zastępca kierownika
Bogdan Święs
 
Podział terenu na rejony opiekuńcze:
 
REJON OPIEKUŃCZY NR 1
SKŁADAJĄCY SIĘ Z MIEJSCOWOŚCI: POLSKA NOWA WIEŚ, WAWELNO
PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY:
Specjalista pracy socjalnej - JOANNA WOŹNICA
__________________________________________________________________________________________________
REJON OPIEKUŃCZY NR 2
SKŁADAJĄCY SIĘ Z MIEJSCOWOŚCI: KOMPRACHCICE
PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY:
Pracownik socjalny - Celina Augustyniak
 __________________________________________________________________________________________________
REJON OPIEKUŃCZY NR 3
SKŁADAJĄCY SIĘ Z MIEJSCOWOŚCI: OSINY, DOMECKO, DZIEKAŃSTWO
PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY:
Specjalista pracy socjalnej - BOGDAN ŚWIĘS
 _________________________________________________________________________________________________
 REJON OPIEKUŃCZY NR 4
SKŁADAJĄCY SIĘ Z MIEJSCOWOŚCI: OCHODZE
PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY:
Specjalista pracy socjalnej - LIDIA PIETRUSZKA
__________________________________________________________________________________________________

 

Wersja XML