Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach

Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP na portalu UZP w dniu 9.06.2010 r. po numerem 161640-2010

pliki do pobrania:

PDFogłoszenie   PDFSIWZ  PDFformularz OFERTA     PDFzał nr 1  PDFzał nr 2  PDFzał nr 3  PDFzał nr 4   PDFumowa - projekt 

ZIPinwentaryzacja  ZIParchitektura  ZIPKonstrukcja  ZIPSpecyfikacje techniczne  PDFprzedmiar robót
 

  Zmiana SIWZ

PDFzmiana we wzorze umowy, zał nr 3

PDF zał nr 3

 Odpowiedzi na pytania

 PDFodpowiedzi na pytania

 Zawiadomienie o wyborze

PDFzawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

  

 

 

 

 

Wersja XML