Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012


Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012


 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 178068-2010 na portalu UZP w dniu 22.06.2010 r.

pliki do pobrania:

        PDFOgłoszenie        DOCSIWZ    PDFopis techniczny   PDFProjekt zagospodarowania terenu    ZIPBoiska    ZIPinstalacje    ZIPinstalacje elektryczne    ZIPSTWiOR    ZIPrysunki -1      ZIPrysunki -2      ZIPrysunki -3      ZIPprzedmiary

 

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

PDFodpowiedzi na pytania

zawiadomienie o wyborze oferty

PDFzawiadomienie o wyborze oferty

Wersja XML