Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach


 

Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowicach i przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi w ramach programu „Radosna Szkoła”

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 227138-2010 na portalu UZP w dniu 28.07.2010 r.
 
pliki do pobrania:

PDFOGŁOSZENIE    PDFSIWZ   DOCformularz OFERTA          PDFzał nr 1    PDFzał nr 2    PDFzał nr 3    PDFzał nr 4     PDFprojekt umowy      ZIPProjekt Polska Nowa Wieś      ZIPProjekt - opis techniczny           ZIPChmielowice projekt, przedmiar, STWiR 

zawiadomienie o wyborze

PDFzawiadomienie o wyborze oferty

Wersja XML