Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011

Budowa ogólnodostępnego bezpiecznego placu zabaw w sołectwach : Komprachcice, Wawelno, Domecko, Ochodze, Chmielowice i Dziekaństwo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 31-01-2011r.  pod numerem 34165 - 2011 

 pliki do pobrania:

 PDFogłoszenie

PDFSIWZ

PDFformularz OFERTA

PDFzał nr 1

PDFzał nr 2

PDFzał nr 3

PDFzał nr 4

PDFumowa - projekt

ZIPKomomprachcice projekt cz. 1

 

 

ZIPKomomprachcice projekt cz. 2, przedmiar, STWOR

ZIPWawelno projekt cz. 1

ZIPWawelno projekt cz. 2

ZIPWawelno projekt cz. 3

ZIPWawelno projekt cz. 4, przedmiar, STWOR

ZIPDomecko projekt cz. 1

ZIPDomecko projekt cz. 2

ZIPDomecko przedmiar, STWOR

ZIPOchodze projekt cz. 1

ZIPOchodze projekt cz. 2

ZIPOchodze projekt cz. 3 , przedmiar, STWOR

ZIPChmielowice projekt cz. 1

ZIPChmielowice projekt, przedmiar, STWOR

ZIPDziekaństwo projekt cz. 1

ZIPDziekaństwo projekt cz. 2

ZIPDziekaństwo proj cz. 3 przedmiar, STWOR

ZIPK-ce projekt cz. 2 przedmiar, STWOR

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW,  ZMIANA SIWZ

PDFodpowiedzi na pytania Wykonawców  

ZMIANA SIWZ

W Specyfikacji istonych warunów zamówienia omyłkowo podano date składania ofert 15.02.2011 r. winno być 17-02-2011 r. tak jak podano w ogłoszeniu w BZP

 Zmienia się zapis punktu 2 Rozdziału IX specyfikacji, który brzmi:                                                                                                                   "Składanie ofert do dnia 17-02-2011 r. do godz. 12:00 w sekertariacie Urzędu Gminy Komprachcice, Ip."

 Wójt Gminy Komprachcice

Paweł Smolarek

 Zawiadomienie o wyborze oferty 

PDFzawiadomienie o wyborze oferty

Podmiot udostępniający: Urzą Gminy Komprachcice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Stańczyk-Kurpierz
Data wytworzenia: 31-01-2011

 

Wersja XML