Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011

Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 25-01-2011r.  pod numerem 12054-2011 

pliki do pobrania:

  PDFogłoszenie PDFSIWZ   PDFformularz OFERTA PDFzał nr 1  PDFzał nr 2   PDFumowa - projekt PDFzał nr 3  PDFzał nr 4           ZIPDokumentacja geologiczna              ZIPopis - etap I  ZIPrysunki  ZIPprzedmiar robót - etap I  ZIPopis i rysunki - etap II    ZIPprzedmiar robót- etap II     PDFspecyfikacje - etap I i II  

 ZMIANA SIWZ

W Specyfikacji istonych warunów zamówienia omyłkowo podano date składania ofert 17.02.2011 r. winno być 15-02-2011 r. tak jak podano w ogłoszeniu

 Zmienia się zapis punktu 2 Rozdziału IX specyfikacji, który brzmi:                                                                                                                   "Składanie ofert do dnia 15-02-2011 r. do godz. 12:00 w sekertariacie Urzędu Gminy Komprachcice, Ip."

 Wójt Gminy Komprachcice

Paweł Smolarek

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFzawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Komprachcice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Stańczyk-Kurpierz
Data wytworzenia: 25-01-2011

 

Wersja XML