Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi

Przebudowa i remont dachu  Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP 18.02.2013 r. pod numerem 67430-2013

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie  DOCformularz Oferta  PDFSIWZ  PDFzał. nr 1  PDFzał. nr 2  PDFzał. nr 3  PDFzał. nr 4  PDFzał. nr 5  PDFprojekt umowy  ZIPprojekt - inwentaryzacja  PDFprojekt - BIOZ  PDFprojekt - opis techniczny  ZIPprojekt - rysunki PDFprzedmiar          

Ekspertyza do wglądu w Urzędzie Gminy, pok. nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod numerem 83428-2013

PDFzmiana ogłoszenia

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 25.03.2013

Odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiana SIWZ

PDFodpowiedź

rysunek zamienny   PDFrys okna   ,   uwagi końcowe opis    PDFuwagi

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFzawiadomienie

Wersja XML