Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo

Komprachcice: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2013 r. pod numerem 122761 - 2013

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDF1) formularz oferta.pdf

PDF2) oświadczenie art. 22.pdf

PDF3) oświadczenie art 24.pdf

PDF4) grupa kapitałowax.pdf

PDF5) wiedza i doświadczenie.pdf

PDF6) Wykaz osób.pdf

PDF7) projekt umowy.pdf

ZIP8) Uchwały, mapy.zip

Odpowiedzi na pytania:

PDFwyjaśnienia na pytania.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

Wersja XML