Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz Prognozą
PDFPrognoza_pgn_komprachcice.pdf
PDFUchwała XXV.175.2017.pdf

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2014
PDFUchwała XXIX.189.2014.pdf

Zaktualizowany Program Ochrony Środowiska
DOCAPOS_Komprachcice_10_02_2010.doc

Zaktualizowany Plan Gospodarki Odpadami
DOCAPGO_ KOMPRACHCICE_10_02_2010.doc

Prognoza oddziaływania na środowisko
DOCKomprachcice_prognoza_10_02_2010.doc

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu
PDFuchwała VIII-42-11.pdf

Program usuwania azbestu wraz z prognozą ooś
PDFPUWA_Komprachcice 2012.pdf
DOCprognoza komprachcice PUWA.doc

Wersja XML