Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie


Informacja z naboru na stanowisko podinspektora ds. budowy, utrzymania dróg i placów w Urzędzie Gminy  w Komprachcicach

 PDFinformacja w sprawie naboru.pdf

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budowy, utrzymania dróg i placów w Urzędzie Gminy  w Komprachcicach wraz z protokołem

PDFnabór.pdf

Wersja XML