Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2019

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacji pożytku publicznego za 2019 rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacji pożytku publicznego za 2018 rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2017

PDFSprawozdanie z realizacji porgramu współpracy organizacji pożytku publicznego za 2017 rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2016

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacji pożytku publicznego za 2016 rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacji pożytku publicznego za 2015 rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2014

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacji pożytku publicznego za 2014 rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2013

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacji pożytku publicznego za 2013 rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2012

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacji pożytku publicznego za 2012.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2011

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacji pożytku publicznego za 2011.pdf

 

Wersja XML