Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63mm PE, w miejscowości Wawelno na działkach nr: 747/260, 761/260, 823/260 k.m. 3.

wszczęcie postępowania - obwieszczenie

[file,id_cms='13171',type='attachment'

zakończenie postępowania - obwieszczenie

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie i rozbudowie istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, położonego w miejscowości Polska Nowa Wieś, na działkach nr: 1155, 1158, 1159 k.m. 2”

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

wszczęcie postępowania - obwieszczenie

zakończenie postępowania - obwieszczenie

PDFzakończenie postępowania - obwieszczeni.pdf

wydana decyzja - obwieszczenie

PDFwydana decyzja - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Polska Nowa Wieś, na działkach nr: 849/1 k.m. 7 i 756/8 k.m. 6 w rejonie ulicy Lipowej

wszczęcie postępowania - obwieszczenie

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

 

zakończenie postępowania - obwieszczenie

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

 

wydana decyzja - obwieszczenie

PDFwydana decyzja - obwieszczenie.pdf
 

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63mm PE, w miejscowości Wawelno, na działkach nr 269 (ul. Dąbrowska), 473/140 (ul. Zbożowa) k.m. 1.

wszczęcie postępowania - obwieszczenie

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

zakończenie postępowania - obwieszczenie

[file,id_cms='12689',type='attachment'

wydana decyzja - obwieszczenie

PDFwydana decyzja - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

wszczęcie postępowania - obwieszczenie

„Rozbudowie sieci wodociągowej w ramach wodociągu grupowego "Prószków" - Etap I (sieć wodociągowa Dziekaństwo - Mechnice), na dz. nr 90 k.m. 2 w miejscowości Osiny oraz na dz. nr: 192, 232 k.m. 2 i 97, 140/1 k.m. 1 w miejscowości Komprachcice oraz na dz. nr 193/82, 272/75 k.m. 1 obręb Chróścina, dz. nr 103, 102, 105 k.m. 8 obręb Chróścina i dz. nr 858/175, 65, 137, 159, 290, 298 k.m. 3 obręb Mechnice"

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

przekazanie do uzgodnień - obwieszczenie

PDFprzekazanie do uzgodnień - obwieszczenie.pdf

zakończenie postępowania - obwieszczenie

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

wydana decyzja - obwieszczenie

PDFwydana decyzja - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Rozbudowie sieci wodociągowej w ramach wodociągu grupowego "Prószków" - Etap I (sieć wodociągowa Dziekaństwo - Mechnice), na działce nr 90 k.m. 2 w miejscowości Osiny oraz na działkach nr: 192, 232 k.m. 2 i 97, 140/1 k.m. 1 w miejscowości Komprachcice.„Rozbudowie sieci wodociągowej w ramach wodociągu grupowego "Prószków" - Etap I (sieć wodociągowa Dziekaństwo - Mechnice), na działce nr 90 k.m. 2 w miejscowości Osiny oraz na działkach nr: 192, 232 k.m. 2 i 97, 140/1 k.m. 1 w miejscowości Komprachcice.

wszczęcie postępowania - obwieszczenie

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,  w miejscowości Polska Nowa Wieś na działkach nr 1194, 1156/9, 1155/3 km 9 (w rejonie ul. Rolniczej).”

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFzakończenie postepowania - obwieszczenie.pdf
 

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia p = 0,35 MPa DN 63mm PE, w miejscowości Polska Nowa Wieś na działkach nr 849/1 (ul. Lipowa), 12 km 1.”

PDFobwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja

PDFobwieszczenie - wydana decyzja.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia DN 25 PE w miejscowości Polska Nowa Wieś na działce nr 791/3 (ul. Siedliskowa).”

PDFobwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

obwieszczenie  - wydana decyzja

PDFobwieszczenie - wydana decyzja.pdf
 

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

"budowie bezciśnieniowego pionowego zbiornika magazynowego do tankowania samolotów gaśniczych wraz z infrastrukturą techniczną  - odcinkiem sieci wodociągowej, w Polskiej Nowej Wsi na działce nr ewid. 1392/5 – obręb Polska Nowa Wieś 0099"

wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii energetycznej kablowej 15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Ochodze 1 - Ochodze Wojsko, w miejscowości Ochodze, na działkach nr.: 527/1, 563/1, 320, 301, 425, 426, 176, 246/1, 514, 546, 544, 266/2.”

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa  w miejscowości Wawelno na działce nr ewid.  276 AM-1.”

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.docx.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polska Nowa Wieś na działkach nr ewid.: 505, 588/6 AM-5.”

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.docx.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.docx.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja

PDFwydana decyzja - obwieszczenie.pdf
 

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

"budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Lipowej w miejscowości Polska Nowa Wieś na działkach nr: 1134, 849/3, 1142 AM-9"

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania -obwieszczenie.docx.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja

PDFwydana decyzja - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Szerokiej w miejscowości Polska Nowa Wieś na działkach nr ewid.: 505, 398/1, 532 AM-5”.

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania-obwieszczenie.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja

PDFwydana decyzja - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

"budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa w miejscowości Polska Nowa Wieś na działkach nr ewid.: 1217, 1072 AM-9 w rejonie ul. Polnej"

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja

PDFwydana decyzja - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polska Nowa Wieś na działkach nr ewid.: 1141/13 i 1194 AM-9 w rejonie ul. Rolniczej.”

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja - umorzenie postępowania

PDFwydana decyzja- obwieszczenie.docx.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Polska Nowa Wieś, na działkach nr ewid.: 1279 i 1306.”

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja

PDFobwieszczenie - wydana decyzja.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polska Nowa Wieś na działkach nr ewid.: 849/1, 828/7 AM-7, dla potrzeb zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lipowej na działce nr ewid.: 828/5 AM-7.”

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja

PDFobwieszczenie - wydana decyzja.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wawelno, w rejonie ulic: Szkolnej i Leśnej, na działkach nr ewid.: 277 i 565/236 AM-1.

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie wszczęcie postępowania.pdf

obwieszczenie - zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf

Inwestor zmienił zakres wniosku - Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla miejscowości Domecko ul. Opolska, ul.  Młyńska, ul. Zamkowa, ul. Górna, ul. Polna, ul. Dworska ul. Cmentarna ul. Zielona na działkach nr ewid.:

wszczęcie postępowania
PDFobwieszcz. wszczęcie post..pdf

zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

obwieszczenie - wydana decyzja

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla miejscowości Domecko ul. Opolska, ul.  Młyńska, ul. Zamkowa, ul. Górna, ul. Polna, ul. Dworska ul. Cmentarna ul. Zielona na działkach nr ewid.:

wszczęcie postępowania

PDFobwieszcz. wszczęcie post.pdf

Inwestor zmienił zakres wniosku.

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice na działkach nr ewid.:

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowejw miejscowości Komprachcice na częściach działek nr ew.: 1799, 1607 km 3”.

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr ew.: 1959/474 oraz 1343 k.m. 7 obręb Domecko”.

wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie - zakończenie post..pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:„Rozbudowie fragmentu drogi gminnej ul. Róży Wiatrów dz.nr 85 o fragmenty dz. 392/42, 407/42, 525/42”

PDFwszczęcie postępowania- obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:" budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie Lotniska Aeroklubu Opolskiego im. Lotników Powstania Warszawskiego w Polskiej Nowej Wsi - Lotnisko, 46-070 Komprachcice, na części działki nr ew. 1392/5, obręb 0099 Polska Nowa Wieś"

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii kablowej S.N. i n.n. od stacji transformatorowej do szafek kablowych projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w poboczu ul. Cmentarnej w Chmielowicach na działkach nr 83, 102/55, 103/55, 104/56, 304/56, 305/56, 421/5, 418/10 z km 3 obręb Chmielowice.”

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie przepompowni ścieków wraz z przyłączem kanalizacyjnym na działkach nr 593/204 i 312 z km 1 obręb Dziekaństwo.”

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie sieci gazowej w ul. Cmentarnej na działkach nr 83, 102/55, 103/55, 104/56, 304/56, 305/56 z km 3 obręb Chmielowice.”

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania-obwieszczenie.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie linii kablowej 15kV typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 w Domecku w działkach nr 399, 537/198 km 3 obręb Domecko”.

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania- obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Chmielowicach, na działkach nr 83, 102/55, 103/55, 104/56, 304/56, 305/56, km. 3 obręb Chmielowice”. Inwestor: Invebo Sp. z o. o.

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie węzła sieciowego 15/0,4kV – stacji transformatorowej kontenerowej oraz linii kablowej 15kV, linii kablowych niskiego napięcia i sieci oświetlenia ulic, w miejscowości Chmielowice, przy ul. Cmentarnej na działkach nr: 6, 438/5, 423/5, 421/5, 439/5, 83, 418/10 km 3.”

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej DN 160 oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w m. Polska Nowa Wieś w rejonie ul. Lotniskowej   na działkach nr  926/1 km 7, 926/2 km 7, 796 km 7, 1000/1 km 8, 849/2 km 8, 849/1 km 7.”

PDFwszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

budowie tymczasowej kontenerowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS składającej się z jednokondygnacyjnego kontenerowego zaplecza operacyjno – socjalnego oraz namiotu halowego dla  śmigłowca HEMS wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na części działki nr 1392/5 obręb Polska Nowa Wieś.

PDFwszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie zakończenie postępowania.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie węzła sieciowego 15/0,4 kV – linia kablowa 15kV, stacja transformatorowa słupowa,  słup linii napowietrznej wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej NN w Domecku ul. Jaśkowska  - Prószkowska (Pucnik) w działkach nr 102, 399, 497/104, 416, 833/9, 409, 411, 412, 414, 849/27, 112, 113, 428, 847/10, 397, 841/6 km 3 obręb Domecko ”.

PDFwszczęcie postępowania.pdf

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn." Budowa gazociagu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP8,4 MPa około 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującej: Odcinek I - Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości około 46 km, Odcinek II-Zdzieszowice-Brzeg o długości około 84 km na terenie województwa opolskiego

PDFobwieszczenie Wojewody.pdf

„Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osiny na terenie działek nr  227/40 i 245/40 km 2 obręb Osiny.”

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania- obwieszczenie.pdf

zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

wydana decyzja

PDFobwieszczenie - decyzja.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 862/70 km  2 i 90 km 2 położonych w miejscowości Osiny.

wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 421, 674/292, 747/260 km 3 położonych w miejscowości Wawelno.

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania - obwieszczenie.pdf

wydana decyzja

PDFobwieszczenie- wydana decyzja.pdf

Postępowanie  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieć w m. Chmielowice na terenie działek nr  1274/21 i 1271/21  km 4 obręb Chmielowice.”

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończenie postępowania.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej i sieci energetycznej w m. Wawelno na terenie działek nr  823/260, 761/260, 747/260 km 3 obręb Wawelno.”

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania oraz informacja o uzyskanych opiniach

PDFzakończ. post. obwieszczenie 2.pdf

obwieszczenie o wydanej decyzji

PDFobieszczenie o decyzji.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Domecko na terenie działki nr 248 km 5 obręb Domecko.”

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania oraz informacja o uzyskanych opiniach

PDFzakończ. postęp. obwieszczenie 3.pdf

obwieszczenie o wydanej decyzji

PDFwydana decyzja.pdf
 

 

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie pierwszego żłobka na terenie Gminy Komprachcice”, na terenie działki nr 730 km 6 obręb Polska Nowa Wieś.

PDFwszczęcie postępowania.pdf 

PDFzakończenie postępowania.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazu ś/c do 0,5 MPa w Chmielowicach przy ul. Cmentarnej, gm Komprachcice na dz. nr 83, 325/42, 408/42, 388/42, k.m.3  obręb Chmielowice.

PDFwszczęcie postępowania.pdf
PDFzakończenie postępowania.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazu ś/c do 0,5 MPa miejscowości Chmielowice na dz. nr 173/5, 170/5, 83  km 3 obręb Chmielowice

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

zakończenie postępowania

PDFobwiescz 9 sieć gazowa.pdf
wydana decyzja

PDFobwieszczenie o wyd. dec. 9.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci energetycznej – linia kablowa nn wraz ze złączami w miejscowości Chmielowice na dz. nr 173/5, 6, 261/7  km 3 obręb Chmielowice

PDFobwieszczenie 7.pdf

zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie nr 7 linia energetyczna.pdf
wydana decyzja

PDFobwieszczenie o wydanej dec. 7.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej miejscowości Chmielowice na dz. nr 173/5, 6, 261/7, 89  km 3 obręb Chmielowice

PDFobwieszczenie 8.pdf

zakończenie postępowania

PDFobwieszcz 8sieć wod - kan.pdf
wydana decyzja

PDFobwieszczenie o wydanej dec. 8.pdf
 

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200 i długości L= 125,0 m w miejscowości Ochodze gmina Komprachcice, działka nr 421 i 426 km 4 oraz 131 km 1.”

PDFwszczęcie postępowania 5.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończ.post.50001.pdf

wydana decyzja

PDFobwieszcz. o wydanej decyzji 5.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (P=50-350kPa) D 110/63 PE 100 RC-SDR 11 z przyłączami D25 PE 100 RC – SDR 11 do budynków mieszkalnych w Chmielowicach ul. Polna i w Dziekaństwie ul. Opolska, Polna, Wodna, Rzeczna – Gmina Komprachcice

PDFwszczęcie postępowania.pdf

zakończenie postępowania

PDFzakończ postępo. 60001.pdf

wydana decyzja

PDFobwieszcz. o wydanej decyzji 6.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ø 75 z rur PEHD o długości około 50 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200 z rur PVC z kamionki o długości ok. 30 m w ramach Projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Domecko”  na następujących działkach: Komprachcice km 7: 1337,  Domecko km 2: 395/114, Domecko km 5: 186, Domecko km 3: 33;

PDFOBWIESZC O WYDANEJ DEC0001.pdf

PDFcel publiczny 40001.pdf

PDFzakończ postępowania 4.pdf

 

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ø 75 z rur PEHD o długości około 791 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200 z rur PVC z kamionki o długości ok. 170 m w ramach Projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Domecko”  na następujących działkach: Komprachcice km 7: 1343, Domecko km 7: 1959/474, Domecko km 2: 166, 168, 111, 414/179, 415/179, 123, 108, 433/169, Domecko km 5: 260, 473/8, 472/8, 470/9, 504/253, 259, 359/255,, Domecko km 6: 252, Domecko km 3: 411;

PDFcel publiczny 20001.pdf

PDFWszczęcie post DOM.pdf

PDFwydanie dec. celu publ. 2.pdf

 

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ø 75 z rur PEHD o długości około 42 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200 z rur PVC z kamionki o długości ok. 928 m w ramach „Projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ochodze”  na następujących działkach: Ochodze km 5: 514, 517, 518, 519, 520, 534/11, 534/14 Ochodze km 1: 120, 131,, Ochodze km 4: 469/20, 426, Ochodze km 6: 679

PDFcel publiczny 30001.pdf

PDFwszczęcie post. OCHO.pdf

PDFwydanie decyzji celu publ 3.pdf

 

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:rozbudowie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Dziekaństwie w pasie planowanej drogi dojazdowej - działka nr 571/250, 597/250 i 362/249 k.m. 1 obręb Dziekaństwo do działek nr 595/250, 596/250, 570/250, 533/249 i 464/250 k.m. 1 obręb Dziekaństwo

PDFzakończ. postęp.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wawelno – budowa dodatkowych rurociągów grawitacyjnych i tłocznych oraz przyłączy kanalizacyjnych

PDFobwieszczenie.pdf

PDFobwieszcz kanal0001.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w ul. Cmentarnej w Chmielowicach – III etap na działkach 83, 85, 93, 325/42, 326/42, 388/42, 408/42, 313/48 i 377/42 km 3 obręb Chmielowice;

wszczęcie postępowania

PDFobw3.pdf

obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji

PDFsieć gazowa.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Chmielowice na dz. nr  83, 85, 93, 325/42, 326/42, 388/42, 408/42, 313/48 i 377/42 km 3 obręb Chmielowice;

wszczęcie postępowania

PDFobw2.pdf

obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji

PDFsieć wod - kan.pdf

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n.n. od stacji transformatorowej do szafek kablowych projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w poboczu ul. Cmentarnej w Chmielowicach na dz. nr 83 (droga), 267/10, 324/42, 325/42, 326/42, 267/10 k.m.3  w Chmielowicach.

wszczęcie postępowania

PDFobw1.pdf

obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji

PDFlinia kablowa.pdf

 

 

 

Postępowanie w sprawie: lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  1. budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w miejscowości Chmielowice na dz. nr 170/5, 173/5, 90, 89, 83 km 3 obręb Chmielowice oraz dz. nr 295km 1 obręb Żerkowice;
  2. budowie sieci elektrycznej w miejscowości Chmielowice na dz. nr 170/5, 173/5, 90, 89, 83 km 3 obręb Chmielowice oraz dz. nr 295 km 1 obręb Żerkowice;
  3. budowie drogi wewnętrznej dla zabudowy mieszkaniowej Dw 2 w miejscowości Chmielowice na dz. nr 170/5 i 173/5 km 3 obręb Chmielowice

PDFzakończenie post..pdf

PDFobwieszczenie.pdf

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej - Dziekaństwo dz. nr  : 571/250, 597/250, 362/249

PDFobwieszcz. o wydanej decyzji.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice

PDFogłoszenie.pdf

 

 

 

Informacja o wstrzymaniu wydawania decyzji o warunkach zabudowy

Od dnia 05.09.2013 r. Wójt Gminy Komprachcice wstrzymuje wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w miejscowościach, gdzie przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo, Chmielowice

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoDOCogłoszenie o przystąpieniu PRASA.doc

 

Obwieszczenie w sprawie  dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Ochodze
PDFDLCP OCH, KCE.pdf

 

Obwieszczenie w sprawie  dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko
PDFDLCP DOMECKO.pdf

 

Obwieszczenie w sprawie  dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn." Gazyfikacja miejscowości w Gminach Komprachcice i Dabrowa"
PDFobwieszczenie.pdf

 

Obwieszczenie w sprawie  dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn." Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiorczej przepompowni ścieków na terenie działek nr 83 i 327/42 k.m. 3 w Chmielowicach
PDFobwieszczenie.pdf

 

Obwieszczenie w sprawie  dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn." Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 83, 327/42, 313/48, 314/48, 315/48, 317/48, 318/48 k.m.3 w Chmielowicach
PDFobwieszczenie.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
DOCogłoszenie o wyłozeniu zmiany Studium Komprachcice.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
DOCogłoszenie o wyłozeniu zmiany Studium Komprachcice.doc

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Komprachcice
DOCogłoszenie o przystąpieniu - MPZP LINIA_prasa, BIP.doc

 

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Żerkowice od km 13+947 do km 15+599
DOCObw. o dec. Żerk..doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dziekaństwie w ul. Polnej, dz. nr 312 km 1
DOCobwieszczenie BIP.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie dwóch kortów tenisowych z ogrodzeniem, wewnętrznych dróg dojazdowych z parkingami z oświetleniem, odwodnieniem i zjazdem do ul. Rolniczej w Polskiej Nowej Wsi na działkach nr 1141/14, 1141/15, 1142, 1194 k.m. 9
DOCobwieszcz.doc 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Komprachcice

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
DOC2 ogłoszenie o ponownym wyłozeniu_zm Studium - prasa BIP - Komprachcice.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dziekaństwie w ul. Polnej
DOCObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. celu publ. dla sieci wod.-kan. Dziekaństwo ul. Polna.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kortów tenisowych w Polskiej Nowej Wsi
DOCobwieszcz. decyzja korty tenisowe PNW.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupów linii napowietrznej i linii kablowej SN (20kV) w Komprachcicach
DOCbudowa linii 20kV w Komprachcicach.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupów linii napowietrznej i linii kablowej SN (20kV) w Dziekaństwie
DOCbudowa linii 20kV w Dziekaństwie.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupów linii napowietrznej i linii kablowej SN (20kV) w Chmielowicach
DOCbudowa linii 20kV w Chmielowicach.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o postanowieniach w sprawie BGR.6733.4.2012.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupów linii napowietrznej i linii kablowej SN (20kV) w Komprachcicach
JPEG20kV KCE.jpeg

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o postanowieniach w sprawie BGR.6733.2.2012.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupów linii napowietrznej i linii kablowej SN (20kV) w Dziekaństwie
JPEG20kV DZIEK.jpeg

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o postanowieniach w sprawie BGR.6733.3.2012.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupów linii napowietrznej i linii kablowej SN (20kV) w Chmielowicach
JPEG20kV CHM.jpeg

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Chmielowicachprzy ul. Cmentarnej
JPEGKanSanCHM.jpeg

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
DOC3 ogłoszenie o 3 wyłozeniu_zm Studium - Prasa BIP - Komprachcice.doc

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice - Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Komprachcice
PDFOgłoszenie Wójta Gminy.pdf

 

 

Wersja XML