Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2010

 

kontrole zewnętrzne 2010 r.
 
 
 

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
DKSiW
MSWiA
Upw.121/10
Upw.122/10
Sprawdzanie wykorzystania środków finansowych przekazanych przez MSWiA Gminie Komprachcice w ramach Porozumienia nr 3/wMNiE/2010 r. z dn. 12.02.2010 r.
12.07.2010 r.
13.07.2010 r.
Starostwo Powiatowe w Opolu
OR.RP 0114-19/04 z dn. 20.02.2004 r.
Realizacja zadań powierzonych Gminie porozumieniem nr 2/03 z dn. 16.04.2003 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad melioracjami i szczegółowymi i spółkami wodnymi
.10.08.2010 r.
10.08.2010 r.

 
Wersja XML