Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2001

kontrole zewnętrzne 2001 r.
 
 
 
Organ dokonujący kontroli
Tematyka kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Opolski Urząd Wojewódzki
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
29.01.2001 r.
29.01.2001 r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Kontrola archiwum zakładowego USC
20.03.2001 r.
20.03.2001 r.
Opolski Urząd Wojewódzki
Ewidencja działalności gospodarczej
23.05.2001 r.
25.05.2001 r.
Najwyższa Izba Kontroli- Delegatura z Opola
Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rządowej i samorządowej
27.06.2001 r.
10.07.2001 r.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Stan techniczny schodów do Ośrodka Zdrowia
10.08.2001 r.
10.08.2001 r.
 

 

Wersja XML