Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2002

kontrole zewnętrzne 2002 r.
 
 
 
Organ dokonujący kontroli
Tematyka kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Opolski Urząd Wojewódzki -Wydział Polityki Społecznej.
Kontrola merytoryczna realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
05.03.2002 r.
06.03.2002 r.
Drugi Urząd Skarbowy w Opolu
Rozrachunki z firmą Info Consulting sp zo. o. za 2001 r.
14.03.2002 r.
14.03.2002 r.
Opolski Urząd Wojewódzki
Wykorzystanie dotacji przyznanych w 2001 r. z budżetu państwa na realizację zleconych i powierzonych
30.04.2002 r.
27.05.2002 r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Kontrola mogilnik Wawelno
 20.09.2002 r.
20.09.2002 r.
Opolski Urząd Wojewódzki
Dodatki mieszkaniowe
16.10 2002 r.
16.10.2002 r.
 
Wersja XML