Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2003

kontrole zewnętrzne 2003 r.
 
 
 
Organ dokonujący kontroli
Tematyka kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Opolski Urząd Wojewódzki
Organizacja przyjmowanych, ewidencjonowanych, rozpatrywanych skarg i wniosków
20.01.2003 r.
20.01.2003 r.
Opolski Urząd Wojewódzki
Kontrola problemowa z zakresu spraw obronnych
- akcja kurierska
- świadczenia
- stały dyżur
13.02.2003 r.
13.02.2003 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
05.05.2003 r.
08.07.2003 r.
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
Realizacja zadań powierzonych , nadzór nad melioracjami szczegółowymi i spółką wodną
29.07.2003 r.
29.07.2003 r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Kontrola archiwum zakładowego
03.12.2003 r.
03.12.2003 r.
 
Wersja XML