Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2004

kontrole zewnętrzne 2004 r.
 
 
 
Organ dokonujący kontroli
Tematyka kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Opolski Urząd Wojewódzki
Z zakresu spraw paszportowych
07.06.2004 r.
07.06.2004 r.
Starostwo Powiatowe w Opolu
Realizacja zadań powierzonych
- nadzór nad melioracjami i Spółką Wodną
22.06.2004 r.
25.06.2004 r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Kontrola problemowa w zakresie ewidencji i zabezpieczeń akt kategorii A w archiwum zakładowym USC
14.07.2004 r.
.14.07.2004 r.
Starostwo Powiatowe w Opolu
Zadania gminy w zakresie obrony cywilnej
13.10.2004 r.
13.10.2004 r.
 
Wersja XML