Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2005

kontrole zewnętrzne 2005 r.
 
 
 
Organ dokonujący kontroli
Tematyka kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Oddział Opolski PFRON
Kontrola danych zawartych we wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej
13.04.2005 r.
13.04.2005 r.
Wojewoda Opolski
Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowanych i załatwianych skarg
22.06.2005 r.
22.06.2005 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
O/Opole
-Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
-Prawidłowość i rzetelność naliczania i opłacania składek.
- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
- Prawidłowość opracowywania wniosków o ustalenie kapitału początkowego
04.07.2005 r.
.01.08.2005 r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania akt do przekazania do Archiwum Państwowego w Opolu
23.08.2005 r.
23.08.2005 r.
Wojewoda Opolski
Kontrola problemowa z zakresu rejestrowania stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk
15.09.2005 r.
15.09.2005 r.
Wojewoda Opolski
Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
09.11.2005 r.
09.11.2005r.
Starostwo Powiatowe w Opolu
Kontrola realizacji zadań powierzonych przez Zarząd Powiatu Wójtowi Komprachcice z zakresu nadzoru nad GSW i melioracjami
06.12.2005 r.
06.12.2005 r.
 
Wersja XML