Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2007

kontrole zewnętrzne 2007 r.
 
 
 
Organ dokonujący kontroli
Tematyka kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2006 wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej za rok 2005 oraz zagadnień z zakresu zamówień publicznych i inwestycji od roku 2000
 
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2006 i wybranych zagadnień za rok 2005
12.03.2007 r.
16.05.2007 r.
O. Opolski PFRON
Kontrola zgodności danych z wnioskiem gminy dot. przekazania kwoty rekompensaty utracone dochody za 2006 r. z tytułu zwolnień
19.03.2007 r.
19.03.2007r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Kontrola archiwum zakładowego USC
26.03.2007 r.
26.03.2007 r.
Starostwo Powiatowe w Opolu
Kontrola wykonywania zadań obronnych
18.06.2007 r.
18.06.2007 r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy w zakresie stanu uporządkowania akt kat. A podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego w Opolu
19.06.2007 r.
19.06.2007 r.
OUW
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dot. pomocy społecznej -2006 r.
 
 
Starosta Opolski
Kontrola realizacji zadań powierzonych porozumieniem nr 2/03 z dnia 16.04.2003 r. zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Opolskiego a Gmina Komprachcice w sprawie nadzoru nad GSW w Komprachcicach a melioracjami wodnymi
27.11.2007 r.
27.11 2007 r.
 
Wersja XML