Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013

kontrole zewnętrzne 2013 r.
 
 
 

 

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Starosta Opolski
OR.RP 0114-19/04
Realizacja zadań powierzonych Gminie Komprachcice Porozumieniem nr 2/03 z dn. 16.04.2003 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi
08.04.2013 r.
08.04.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 286/2012          285/2012 Wizytacja operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 pt. ”Budowa boiska do siatkówki plażowej w sołectwie Komprachcice.” 12.09.2013 r. 12.09.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 286/2012          171/2013 Wizytacja Operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 pt. „Wyposażenie świetlicy w sołectwie Dziekaństwo 05.11.2013 r. 05.11.2013 r.
 

 

Wersja XML