Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Kultury

Dane teleadresowe

Nazwa jednostki

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Przedmiot działalności

WIELOKIERUNKOWA DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA REGIONALNEJ I NARODOWEJ KULTURY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA JEJ TERENIE

Adres

Komprachcice, ul. Niemodlińska 2

46-070 Komprachcice

Adres kontaktowy e-mail

sokkomprachcice@gmail.com 

Adres strony WWW

sokkomprachcice.pl

Telefon kontaktowy

(77) 46 46 222

NIP

REGON

Nr konta

991-02-06-217

530581251

80 10203668 0000 5302 0015 7172

 

Informacje o osobach

Imię, nazwisko dyrektora

mgr Renata Gliniorz

Imię nazwisko głównego księgowego

Instruktor k-o

Instruktor ds. organizacji
imprez i upowszechniania kultury

Instruktor k-o

mgr Joanna Grecka

mgr Linda Wencel

Patrycja Sobańska

mgr Robert Klimek

 

Informacje o majątku

Budynki

Grunt

170.977,35 zł

59.400 zł

Środki trwałe na dzień 1.01.2018 r.

Pozostałe

28.927,18 zł

203.854,34

 

Godziny przyjmowania interesentów:

od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:00

 

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy – sprzątaczka

PDF1. Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy SOK.pdf

PDF2. Kwestionariusz osobowy SOK.pdf

PDF3. Oświadczenie o stanie zdrowia SOK.pdf

PDF4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych SOK.pdf

PDF5. Oświadczenie o niekaralności SOK.pdf

 

Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła jednostka

  • „Historie codziennie- patrząc za siebie w stronę poznania” – spektakl teatralny, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”
  • „Walczymy szydełkiem nie mieczem” – dofinansowanie z Programu „Działaj lokalnie” oraz Partnerstwo Borów Niemodlińskich
  • „Na warsztacie słowa i muzyki – niepełnosprawni w kulturze”dofinansowanie w konkursie grantowym „Opolskie EDUKO 2017”

 

Pliki do pobrania:

PDFstatut-SOK.pdf

PDFwpis-do-rejestu-kultury-SOK.pdf

PDFWWW Klauzula Jednostka RODO - SOK Komprachcice.pdf
 

Wersja XML