Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian

 1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania
  Data utworzenia: 15-01-2021 14:22
 2. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
  Data modyfikacji: 14-01-2021 14:01
 3. Referaty i samodzielne stanowiska
  Data modyfikacji: 13-01-2021 09:50
 4. Zawiadomienia
  Data modyfikacji: 12-01-2021 14:45
 5. Projekty uchwał
  Data modyfikacji: 12-01-2021 14:04
 6. Petycje
  Data modyfikacji: 12-01-2021 09:50
 7. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Data modyfikacji: 12-01-2021 09:05
 8. Obwieszczenia
  Data modyfikacji: 05-01-2021 15:15
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Polska Nowa Wieś, Komprachcice, Domecko.
  Data modyfikacji: 04-01-2021 11:38
 10. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Data utworzenia: 04-01-2021 11:31
Wersja XML