Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian

 1. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Data modyfikacji: 13-09-2021 17:20
 2. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Data modyfikacji: 13-09-2021 17:15
 3. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.”
  Data modyfikacji: 09-09-2021 11:54
 4. Zaproszenia do złożenia ofert
  Data modyfikacji: 09-09-2021 10:43
 5. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Data modyfikacji: 08-09-2021 08:05
 6. Protokoły z sesji
  Data modyfikacji: 07-09-2021 08:50
 7. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 07-09-2021 08:48
 8. Terminy zebrań wiejskich
  Data modyfikacji: 06-09-2021 12:12
 9. Protokoły z zebrań wiejskich
  Data modyfikacji: 06-09-2021 08:27
 10. Projekty uchwał
  Data modyfikacji: 03-09-2021 10:10
Wersja XML