Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych za 2021 rok:

DOCHARMONOGRAM_2021_trudne dojazdy.doc
DOCHARMONOGRAM_2021 Gmina Komprachcice.doc
DOCXHARMONOGRAM Firmy PNW Komprachcice, Wawelno.docx
DOCXHARMONOGRAM Firmy Dziekaństwo, Domecko, Ochodze, Osiny.docx

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2021).pdf

Oświadczenie - dotyczy osób oddających odpady komunalne do PSZOK-u w imieniu właściciela nieruchomości
PDFoświadczenie.pdf

 

JPEGZasady segregacji.jpeg
JPEGPSZOK - dobre rady.jpeg

 

 

PDFAnaliza stanu gospadarki odpadami za 2015 r..pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2016 r..pdf
PDFAnaliza gospodarki odpadami za 2017 r..pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2018 r..pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r..pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok.pdf
 

PDFInformacje dotyczące podmiotów gospodarczych odbierających odpady komunalne na terenie gminy Komprachcice.pdf
PDFszczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych na PSZOK.pdf

DOCWykaz firm świadczących usługi w zakresie nieczystości płynnych.doc

 

Wersja XML