Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 156789 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

link do ogłoszenia na Portalu Zamówień Publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami):

DOCSIWZ.doc

DOC1) oferta.doc

DOC2)ośw. art. 22.doc

DOC3)ośw.art. 24 ust.1.doc

DOC4) grupa kapitałowa.doc

DOC5)Wykaz osób.doc

DOC6) opis przedmiotu zam.doc

DOC7) projekt_umowy.doc

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania:

DOCZawiadomienie o wynikach postępowania z dnia 22.08.2013r.doc

DOCZawiadomienie o wynikach postępowania z dnia 27.08.2013r.doc

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowań:

DOCZawiadomienie o unieważnieniu postępowań.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML