Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.

W wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko REFERENT ADMINISTRACYJNY (1/2 etatu) aplikacje przesłało 4 kandydatów spełniających wymagania formalne.

Komisja w składzie:

 1. Anna Białoskórska
 2. Leonard Pietruszka
 3. Bogumiła Sawaryn
 4. Agnieszka Komor

w wyniku naboru, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru na wolne stanowiska wybrała następującego kandydata, który spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze:

Beata Kampa-Przyklenk

Zastosowano następujące metody i techniki naboru:

Przeprowadzono wstępną selekcję, a następnie analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych wszystkich zainteresowanych naborem, bez udziału kandydatów na stanowisko, na które ogłoszono nabór. Następnie przeprowadzono część pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Uzasadnienie:

Kandydatka jest osobą dokładną, zdyscyplinowaną i komunikatywną.

Załączniki do protokołu:

Wersja XML