Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.10.2013 r. pod numerem 428346 - 2013

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCFormularz oferty - Zał. nr 1 do SIWZ.doc

PDFWzór umowy - zał. nr 2 do SIWZ.pdf

PDFPrzedmiar robót Domecko - zał. nr 3 do SIWZ.pdf

PDFPrzedmiar robót Ochodze - zał. nr 3 do SIWZ.pdf

PDFPrzedmiar robót Wawelno - zał. nr 3 do SIWZ.pdf

PDFWykaz kadry - zał. nr 4 do SIWZ.pdf

PDFWykaz robót budowlanych - zał. nr 5 do SIWZ.pdf

PDFWykaz sprzętu - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie art.22 ust.1 - zał. nr 7 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie art.24 ust.1 - zał. nr 8 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie uprawnienia osób - zał. nr 9 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 10 do SIWZ.pdf

PDFSpecyfikacja Techniczna, chodnik - zał. nr 11 do SIWZ.pdf

PDFSpecyfikacja Techniczna, krawężnik - zał. nr 11 do SIWZ.pdf

PDFSpecyfikacja Techniczna, obrzeża - zał. nr 11 do SIWZ.pdf

 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFInformacja o unieważnieniu.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML