Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa opału stałego

Ogoszenie zostało zamieszczone w BZP 25.11.2013 r. pod numerem 481504-2013

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFFormularz OFERTA.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDFZał. nr 1 do SIWZ.pdf

PDFZał. nr 2 do SIWZ.pdf

PDFOswiadczenie - art 24 ust 1 - zał. nr 3 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie osoby fizycznej - zał nr 4 do SIWZ.pdf

PDFUmowa - projekt.pdf

 

Zmiana SIWZ

PDFZmiana SIWZ.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFzawiadomienie.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML