Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 31.12.2013 r. pod numerem 541934 - 2013

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCFormularz OFERTA - zał. nr 1 do SIWZ.doc

PDFWzór umowy - zał. nr 2 do SIWZ.pdf

PDFPrzedmiar robót Domecko - zał. nr 3 do SIWZ.pdf

PDFPrzedmiar robót Ochodze - zał. nr 4 do SIWZ.pdf

PDFPrzedmiar robót Wawelno - zał. nr 5 do SIWZ.pdf

PDFWykaz osób - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

PDFWykaz doświadczenia-robót budowlanych - zał. nr 7 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie art. 22 ust.1 - zał. nr 8 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie art.24 ust.1 - zał. nr 9 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 10 do SIWZ.pdf

PDFSpecyfikacja Techniczna, chodnik - zał. nr 11 do SIWZ.pdf

PDFSpecyfikacja Techniczna, krawężnik - zał. nr 12 do SIWZ.pdf

PDFSpecyfikacja Techniczna, obrzeża - zał. nr 13 do SIWZ.pdf

 

Zmiana załączników do SIWZ

DOCFormularz OFERTA - zał. nr 1 do SIWZ.doc

PDFOświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 10 do SIWZ.pdf

 

Odpowiedź na pytanie

PDFOdpowiedź na pytanie.pdf

 

Zmiana załączników do SIWZ (przedmiarów)

PDFPrzedmiar Domecko - zał. nr 3 do SIWZ.pdf

PDFPrzedmiar Ochodze - zał. nr 4 do SIWZ.pdf

PDFPrzedmiar Wawelno - zał. nr 5 do SIWZ.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze

PDFZawiadomienie o wyborze.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML