Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa oleju opałowego lekkiego II

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP 07.01.2014 r. pod numerem 5544-2014

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDFFormularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie art. 22 ust.1 - zał. nr 2 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie art 24 ust 1 - zzł. nr 3 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 4 do SIWZ.pdf

PDFWykaz dostaw - zał. nr 5 do SIWZ.pdf

PDFProjekt umowy - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

 

Odpowiedź na pytanie

PDFOdpowiedź na pytanie.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie.pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML