Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczch
PDFobwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf

zarządzenie nr 275/14 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
PDFzarzadzenie nr 275.2014.pdf

uchwała nr XIII/74/12 w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDFUchwała XIII.74.2012.pdf

uchwała nr XIII/73/12 w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
PDFUchwała XIII.73.2012.pdf

uchwała nr XXIX/191/14 w sprawie dostosowania opisu granic okregów wyborczych Gminy Komprachcice do stanu faktycznego
PDFUchwała XXIX.191.2014.pdf

 

Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci i listy kandydatów:
Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu

Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
PDFobwieszczenie.pdf

Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Komprachcice
PDFWykaz Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

 

 

Wersja XML