Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wykaz nieruchomości

nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r Dz.U. Nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Komprachcice ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

DOCWykaz do sprzedazy-2014.doc

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres

od 17.04.2014 do  09.05.2014r na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy w Komprachcicach.

Wnioski o roszczenia wynikające z art.34 w/w ustawy można  składać do  30.05.2014r

Komprachcice 17.04.2014 r.

Wersja XML