Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art.4 pkt 8 ustawy PZP na zadanie pod nazwą: „BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH”

PDFZapytanie ofertowe - Wiata Ochodze_zał. 1,2,3,4,5,6,8.pdf

PDFZałącznik nr 7 do zapytania przedmiar robót.pdf

PDFzałącznik nr 9 do zapytania.pdf

Zawiadomienie o wyborze

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

 

 

Wersja XML