Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg

Strona archiwalna

 

 

ZGKiM Komprachcice ogłasza II przetarg na sprzedaż:

 

 

- kontenera biurowego - cena 5,350 zł.

 

 

I       Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w biurze ZGKiM Komprachcice przy ulicy Rolniczej 6 w Komprachcicach (kod 46-070) w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „Przetarg” do dnia 12.06.2014r. do godz. 11.00. Otwarcie i wybór ofert nstąpi w dniu 12.06.2014 o godz. 11.15 w siedzibie tut. zakładu.

II      Opinie rzeczoznawcy majątkowego znajdują się w biurze ZGKiM Komprachcice ul Rolnicza 6.
Wszelkie informacje udzielane są pod nr. tel. 774 646 234

Wersja XML