Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.06.2014 r. pod numerem 185926 - 2014

Pliki do pobrania:

PDFogłoszenie_kredyt.pdf

PDFSIWZ_kredytUGKomprachcice.pdf

PDFopinie RIO zał. nr 4.pdf

PDFRb-28S za 2013 zał. nr 5.pdf

PDFRb-NDS za 2013 zał. nr 6.pdf

PDFRb-27S za 2013 zał. nr 7.pdf

PDFRb-PDP za 2013 zał. nr 8.pdf

PDFumowa kredyt 2014 zał. nr 9.pdf

PDFzobowiązania zał. nr 10.pdf

Odpowiedź na pytania:

PDFZAŚWIADCZENIE-Wójt.pdf

PDFUMOWA KORTY.pdf

PDFRb-Z za IV kw.2013.pdf

PDFRb-Z za I kw.2014r.pdf

PDFRb-NDS za IV kw.2013.pdf

PDFRb-NDS za I kw.2014 r.pdf

PDFRb-N za I kw.2014 r.pdf

PDFRb-28S za IV kw.2013.pdf

PDFRb-28S za I kw.2014 r.pdf

PDFRb-27S za IV kw.2013.pdf

PDFRb-27S za I kw.2014.pdf

PDFRach.zysków i strat za 2013r.pdf

PDFBilans jednostki za 2013 r.pdf

PDFodpowiedź na pytania - kredyt.pdf

PDFodpowiedź na pytania II - kredyt.pdf

PDFRIO wykonanie bud. za 2011 r..pdf

PDFRIO wykonanie bud. za 2012 r..pdf

PDFRIO wykonanie bud za 2013 r..pdf

PDFopinia RIO prawidłowość planowanej kwoty długów.pdf

Zmiana w dokumentacji zamówienia:

PDFzmiana ogłoszenia.pdf

PDFzmiana treści SIWZ.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML