Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawowy zakres działalności:

Adresy i telefony placówek lecznictwa odwykowego i poradni.

 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień
  ul. Głogowska 25b
  45-315 Opole
  tel. 77 455 25 35
  poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 14.00
  terapia 7.00 - 20.00
 1. ZOZ MSWiA Poradnia Leczenia Uzależnień
  ul. Krakowska 44
  47-075 Opole
  tel. 77 401 11 73
 1. Ośrodek Leczenia Odwykowego Poradnia Odwykowa
  Woskowice Małe 15
  46-100 Namysłów
  tel. 77 419 65 55
 1. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
  ul. Szpitalna 18
  48-140 Branice
  tel. 77 403 43 37
 1. Diecezjalna Poradnia Rodzinna
  ul. Katedralna 4
  tel. 77 442 55 50
  poniedziałek - piątek w godz. 8.30 - 15.30
 1. Poradnia ds. uzależnień
  ul. Sandomierska 4
  tel. 77 441 75 69
  poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
 2. Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej
  NZOZ TAM Sp. z o.o.
  ul. Oleska 45
  tel. 509 714 846,77 453 01 63
  poniedziałek - piątek w godz. 14.30 - 19.00
 3. Poradnia Monar
  ul. Armii Krajowej 9 of. 1
  tel. 77 456 40 44
  poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 18.00
Wersja XML