Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.07.2014 r. pod numerem 229852 - 2014

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFPrzedmiar robót korty_zał..pdf

PDFSpecyfikacja techniczna korty_zał..pdf

PDFSIWZ_korty+zał..pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany

PDFrys karta kat5.6 piłkochwyt.pdf

PDFrys karta kat 5.6 Ogrodzenie - furtka .pdf

PDFrys karta kat 5.5 Ogrodzenie - brama.pdf

PDFrys karta kat 5.4 Ogrodzenie element.pdf

PDFrys karta kat 5.3 Ogrodzenie - fundament słupa.pdf

PDFrys karta kat 5.2 Ogrodzenie - panele.pdf

PDFrys karta kat 5.1 Ogrodzenie - schemat.pdf

PDFRys 5 Plansza zbiorcza uzbrojenia wskali 1_500.pdf

PDFRys 4 Karta katalogowa studzienki drenażu.pdf

PDFRys 3 Przekrój kortów w skali 1_50.pdf

PDFRys 2 Rzut kortów w skali 1_100.pdf

PDFRys 1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1_500.pdf

PDFRys 0 orientacja korty.pdf

PDF1 Opis do Projektu Kortów i Planu Zagospodarowania Terenu.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp:

PDFZawiadomienie art. 94 ust. 3 Pzp.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia-korty.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML