Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wyprawka szkolna 2014

Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.  (Dz. U. poz. 1024) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników został ustalony do dnia 10 września 2014 r.

 

PDFwyprawka szkolna.pdf

 

 

Wersja XML