Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania do 30 tys. EURO

Zadanie dot.: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach”,  także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie.
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCXedytowalne załączniki.docx
PDFprojekt umowy.pdf
PDFinformacja z otwrcia ofert.pdf
PDFInformacja 13.08.2020.pdf
 

Zadanie dot.: Budowy wiaty rekreacyjnej  w ramach zadania pn.: „ Z kulturą w plenerze”
PDFzapytanie.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFprojekt wiaty.pdf
DOCXedytowalne załączniki.docx
PDFPrzedmiar.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert - unieważnienie.pdf

Zadanie dot.: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2020
PDFZaproszenie do złożenia ofert 24.06.2020.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXformularz ofertowy.docx
 

Zadanie dot.: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2020 - unieważnienie

DOCXformularz ofertowy 12.06.docx
PDFzaproszenie do zlożenia ofert.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFunieważnienie 24.06.2020.pdf
 

Zadanie dot.: Świadczenie usługi w formie schronienia

PDFzaproszenie.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXformularz ofert.docx

Zadanie dot. : zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki
 i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag”
z terenu Gminy Komprachcice

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzapytanie.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXformularz oferty - edytowalny.docx
 

Zadanie dot. zadania: wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach promocji projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku"

PDFzapytanie - Termomodernizacja budynku PSP w Domecku - tablice.pdf
PDFinformacja z otwarcia tablica.pdf
 

Zapytanie dot. zadania: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
dot. przebudowy sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFumowa ost..pdf
DOCXedytowalne załączniki.docx
PDFInformacja z otwarcia ofert 07.02.2020.docx.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 Zapytanie dot. zadania : Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „T
ermomodernizacja wraz z wymianą źródła światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku”, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFumowa ost..pdf
DOCXedytowalne załączniki.docx
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym: Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 6 punktów
      na terenie Gminy Komprachcice w 2020 r.

PDFZaproszenie do złożenia ofert.pdf
PDFinformacja dot. zaproszenia do złożenia ofert (...).pdf
 

Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym: Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
PDFzaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym.pdf
DOCXprojekt umowy.docx
Uwaga aktualizacja terminów: PDFzaproszenie aktualizacja 06.11.2019 r..pdf
Uwaga: Odbiór odpadów nastąpi z jednego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Edytowalny formularz oferty: DOCXformularz oferty.docx
Informacja z otwarcia ofert:PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
Unieważnienie:PDFunieważnienie.pdf
 

Zapytanie dot.: usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2019

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFFormularz oferty.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFzał 3 - wykaz robót.pdf
DOCXRegulamin_konkursu_azbest_2018_od_28.02.2018.docx
Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zapytanie dot.: umieszczenia ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej
w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski "

PDFzapytanie ogłoszenie.pdf
DOCwzór poglądowy wzór ogłoszenia w prasie.doc
DOCXformularz oferty.docx
Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie dot.wykonania i montażu tablic informacyjno-promocyjnych w ramach promocji projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski "
PDFzapytanie tablice.pdf
DOCwzór tablicy.doc
DOCXformularz oferty.docx
Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie: Zaprojektowanie, wydruk i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn.: „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa
PDFzapytanie BGR.271.5.2019.AC.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXformularz oferty.docx
Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie: Realizacja przedstawień i warsztatów ekologicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice
PDFZapytanie ofertowe 04.03.2019 r..pdf
DOCXformularz oferty.docx
PDFprojekt umowy.pdf
PDFinformacja z otwarcia ofert 11.03.2019.pdf

Zapytanie: Realizacja przedstawień i warsztatów ekologicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice - unieważnione
PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXformularz oferty.docx
PDFWyjaśnienie 1.pdf
PDFwyjaśnienie 2.pdf
Informacja z otwarcia ofert-unieważnienie: PDFinformacja z otwarcia ofert- unieważnienie.pdf
 

Zapytanie: Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Ochodze i Polska Nowa Wieś
PDFzapytanie.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFformularz ofert.pdf
PDFwykaz robót.pdf
PDFprojekt Polska Nowa Wieś.pdf
PDFzał. 1 do projektu Polska Nowa Wieś.pdf
PDFProjekt Ochodze.pdf
PDFzał do projektu Ochodze.pdf
PDFWyjasnienie.pdf
PDFWYJAŚNIENIE TREŚCI 2.pdf
PDFWYJAŚNIENIE TREŚCI 3.pdf
Informacja z otwarcia ofert  PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Zapytanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w Gminie Komprachcice - styczeń 2019 r.

PDFZapytanie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci zamieszkałych w Gminie Komprachcice styczeń 2019 r..pdf
PDFzał. nr 2 Projekt umowy.pdf
DOCXzałączniki -edytowalne.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zapytanie ofertowe: Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów
na terenie Gminy Komprachcice

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCXformularz ofert.docx

 

Zaproszenie do złożenia ofert: Wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy
do segregacji surowców wtórnych

PDFzapytanie 08.10.pdf
DOCXformularz oferty.docx
DOCXprojekt umowy (2).docx
PDFInformacja z otwarcia.pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert: Wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy
do segregacji surowców wtórnych

PDFzapytanie - Wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy 02.10.pdf
DOCXformularz oferty.docx
PDFinformacja o unieważnieniu.pdf

Zaproszenie do złożenie ofert: Zakup zestawów komputerowych przenośnych
PDFzaproszenie 24.09.pdf
DOCXprojekt umowy - zakup komputerów_korekty EK_14.09.2018.docx
DOCXformularz oferty - zakup komputerów.docx

Zaproszenie do złożenia ofert: Wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy
do segregacji surowców wtórnych

PDFzapytanie - Wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy.pdf
DOCXformularz oferty.docx
PDFInformacja z otwarcia.pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert: Zakup zestawów komputerowych przenośnych
PDFwyjasnienia.pdf
PDFzaproszenie do złożenia ofert.pdf
DOCXformularz oferty - zakup komputerów.docx
 

Zaproszenie do złożenia ofert: Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami (ekonotatniki z długopisami oraz torby)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzapytanie notatniki i torby.pdf
DOCXformularz oferty.docx

Zaproszenie do złożenia ofert: Wykonanie i dostawa kompletów promocyjnych - ekonotatników z długopisami
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzapytanie ofertowe - ekonotatniki i długopisy.pdf
DOCXformularz oferty.docx

Zaproszenie do złożenia ofert: "System elektronicznej rejestracji sesji i głosowania - obsługa sesji Rady Gminy Komprachcice"
PDFzaproszenie do złożenia oferty System elektronicznej rejestracji sesji i głosowania.pdf
DOCXformularz oferty.docx
 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.820.000,00 zł

Uwaga zmiana terminu składania ofert: oferty należy składać do dnia 18.07.2018r., godz. 13:00

Uwaga: zmiana zaproszenia do złożenia oferty (zmiana w pkt. 10) - PDFzaktualizowane zaproszenie do złożenia ofert.pdf
 

Uwaga: zmiana formularza oferty - DOCformularz oferty.doc

PDFzaproszenie do złożenia oferty.pdf
DOCformularz oferty.doc
PDFUCHWAŁA NR XXXI.225.2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR XXXI.226.2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR XXXII.235.2018.pdf
PDFUCHWAŁA NR 91_2018.pdf
PDFUCHWAŁA NR 606_2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR 605_2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR 659_2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR 740_2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR 699_2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR 156_2018.pdf
XLSXObecne zobowiazania.xlsx
PDFRb-Z.pdf
PDFRb-27S.pdf
PDFRb-28S.pdf
PDFRb-N.pdf
PDFRb-NDS.pdf
PDFoswiadczenie ZUS US.pdf
Wyjaśnienie nr 1: PDFWyjaśnienie nr 1.pdf
Wyjaśnienie nr 2: PDFWyjaśnienie nr 2.pdf
PDFformularz zapytania bankowego.pdf
PDFRb-27S (2017 rok).pdf
PDFRb-28S (2017 rok).pdf
PDFRb-N (2017 rok).pdf
PDFRb-NDS (2017 rok).pdf
PDFRb-Z (2017 rok).pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice, a także w okresie  rękojmi i gwarancji obejmującej zadanie
PDFPełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Budowa ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice.pdf
DOCZałącznik nr 1i 2.doc
DOCXZałącznik nr 3.docx

Zestawienie ofert: PDFzestawienie ofert.pdf
Informacja dot. wyboru wykonawcy zadania: PDFInformacja dot. wyboru wykonawcy.pdf
 

Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym " Ścieżka dydaktyczna - poznajemy życie pszczół i innych owadów pożytecznych"
PDFzaproszenie do złożenia ofert.pdf
DOCformularz oferty.doc
PDFprojekt umowy.pdf
 

Wersja XML