Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.12.2014 r. pod numerem 259383 - 2014

Pliki do pobrania:

PDFogłoszenie - olej opałowy.pdf
PDFSIWZ + zał 1-6 olej opałowy.pdf
DOCFormularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie art. 22 ust.1 - zał. nr 2 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie art 24 ust 1 - zzł. nr 3 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 4 do SIWZ.doc
DOCWykaz dostaw - zał. nr 5 do SIWZ.doc
DOCProjekt umowy - zał. nr 6 do SIWZ.doc

PDFzawiadomienie o .pdf

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia - olej.pdf
 

Wersja XML