Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Komprachcice ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej  

działki nr 1883 , 1885, 1886, 1859 km 4, działki zapisane w księdze wieczystej  OP1O/00123121/7,

przeznaczone w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

DOCogloszenie II przetargu 1883 185 1886 1859.doc


PDFmapa.pdf
 

Wersja XML