Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019

Wykaz sołectw i sołtysów:

1. Chmielowice (od 1.01.2017 r. Opole)
    Edward Odelga

2. Domecko
   Daniel Litwiniec

3. Dziekaństwo
   Marek Klimczyk

4. Komprachcice
   Joachim Labusga

5. Ochodze
   Rozwita Piechota

6. Osiny
   Maria Lauterbach

7. Polska Nowa Wieś
   Brygida Strzelczyk

8. Wawelno
   Józef Kremer

9. Żerkowice (od 1.01.2017 r. Opole)
   Andrzej Porwol
 

Wersja XML