Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta RP 2015

Brak opisu obrazka

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

odbędą się w dniu 10 maja 2015 r.

 

W dniu 4 lutego 2015 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając ich termin na dzień 10 maja 2015 r.

Głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.

Strona Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca tych wyborów: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/

PDFZarządzenie nr 54.2015 Wójta Gminy Komprachcice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Wójta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZarządzenie nr 32.2015.pdf

DOCUdział czynny i bierny w wyborach.doc

DOCWarunki udziału w wyborach.doc

DOCUprawnienia dla niepełnosprawnych.doc

Apel PKW PDFApel PKW dot. spisu wyborców.pdf

 

Wójt Gminy w Komprachcicach informuje, że

do dnia 14.05.2015r.

można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego.

DOCWniosek do głos.korespondencyjego.doc
 

Do dnia 15.05.2015r.

można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DOCZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.doc
DOCWniosek o pełnomocnictwo.doc
 

Do dnia 19.05.2015r.

wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców sporządzonych do wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem przebywania oraz wyborcy niepełnosprawni mogą składać wniosek o dopisanie do obwodu przystosowanego dla  osób niepełnosprawnych czyli do obwodu nr 1 i nr 8 w Komprachcicach lub nr 7 w Osinach.

DOCWniosek do dopisanie do spisu w obwodzie dla niepełnosprawnych.doc
DOCWniosek o dopisanie do spisu(czas).doc
 

Do dnia  22.05.2015r.

w godzinach pracy urzędu wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania w I i II turze w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  wyborcom zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem albo przez osobę upoważnioną pisemnie, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer PESEL wyborcy.

Zaświadczenia można odebrać w Urzędzie Gminy w Komprachcicach w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu.

DOCUpoważnienie do odb.zaświadczenie I i II tura.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc
 

 

Do dnia  18.05.2015r.

udostępniany będzie do wglądu spis wyborców do wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie.

DOCWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW.doc

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, ul.Kolejowa 3 w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                  

Wersja XML